Bos van Staring

In Park Merwestein is -buiten het hoogwaardige groen- ook een gedeelte, dat te boek staat als een natuurlijk gebied. Dit gebied is gelegen tegen de achterkant van de percelen aan de Hallincqlaan.

 • Bos van Staring, zicht op de villa vanaf de heuvel
 • Bos van Staring
 • Brug naar Bos van Staring, thv monument Wichers
 • Bos van Staring
 • Erythronium dens canis - Hondstand
 • Ranunculus ficaria - Speenkruid
 • Anthriscus sylvestris - Fluitekruid
 • Water tussen Bos van Staring en park
 • Bos van Staring
 • Bos van Staring
 • Corydalis solida - Vingerhelmbloem of vogeltje op de kruk
 • Bos van Staring
 • Bos van Staring
 • Leucojum vernum - Lenteklokje
 • Brug naar Bos van Staring, thv speeltuin
 • Bos van Staring
 • Bos van Staring
 • Galanthus nivalis - Sneeuwklokjes
 • Bos van Staring
 • Bos van Staring

 

Hier groeit voornamelijk in het voorjaar en de zomer het Fluitenkruid dat opvalt door zijn overdadige witte bloei. Verder zijn hier veel stinzenplanten aanwezig, zoals:

Ook worden hier zoveel mogelijk de waardplanten voor de vlinders gekoesterd, zoals de Grote Brandnetel, waarop veel vlinders hun eitjes leggen.

In dit Bos van Staring staan ook veel grote imposante bomen zoals de tamme Kastanje, Schijnacacia en een aantal grote Beuken. Veel vogels vinden hier hun broedplaats. De vleermuizen maken hier hun nesten in de oude bomen. Tussen dit bos en het park loopt een watertje, waarin zelfs broedende IJsvogels zijn waargenomen.

Villa Soekasari
Villa Soekasari

De 19de-eeuwse villa waartoe dit gebied oorspronkelijk behoorde, heette Soekasari, wat zoveel betekent als “Ik heb er elke dag plezier van”. De toenmalige eigenaar, Mr. Herman Otto van der Linden van Snelrewaard, heeft getracht zijn tuin in een Oostindisch lijkende lusthof te veranderen. Daarom ziet men bijvoorbeeld aan het eind van het looppad richting Singel een hoge terp, die destijds een kunstmatige vulkaan verbeeldde. Hierin werd door de huisbediende van de familie Van der Linden met regelmaat een vuur gestookt om de vulkaan echt te laten lijken.

Singel 78, voormalig woonhuis van fam. Staring, later kantoor van Stadswerken
Singel 78, voormalig woonhuis van fam. Staring, later kantoor van Stadswerken

De naam Bos van Staring verwijst naar de eigenaar van het pand, dat rond 1900 in de plaats van de oude villa is gebouwd. Dit gebouw is in de dertiger jaren in gebruik genomen door Stadswerken.

Waarschijnlijk is in diezelfde periode het bos aan het park toegevoegd.

het oudste stadspark van Dordrecht