Privacybeleid

parkmerwestein.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Cookies:

parkmerwestein.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.
Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

parkmerwestein.nl biedt u de mogelijkheid informatie van deze website te delen op zogenaamde social media.
Deze handelingen kunnen leiden tot de aanmaak van cookies of de registratie van gegevens.
parkmerwestein.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies en/of opslag, die worden gebruikt door derden.
U moet het privacybeleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt.
Het parkmerwestein.nl privacybeleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze partijen.

Als u cookies wilt uitschakelen of verwijderen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies vindt u hier.

het oudste stadspark van Dordrecht