Boom 100

naar Boomoverzicht

Boom 99 < Boom 100 > Boom 101


Hollandse linde (of specifiek: Koningslinde)
Tilia vulgaris 'Pallida'Geslacht Familie
Tilia Malvaceae
Linde Kaasjeskruidfamilie

Plantjaar: 1999


Speciale informatie:

Gedenkboom, geplant oktober 1999, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Staatsbosbeheer


Beschrijving van de cultivar 'Pallida':

Deze specifieke cultivar wordt ook wel een koningslinde of koningsboom is een lindeboom die ter ere van een troonswisseling in Nederland wordt geplant. Hiervoor wordt een cultivar van de krimlinde (Hollandse linde) gebruikt, Tilia europaea ‘Pallida’.

Toen prinses Wilhelmina op 6 september 1898 koningin werd, werden de eerste koningslindes geplant (‘Wilhelmina-lindes’). Ze werden toen voor die gelegenheid speciaal gekweekt. Dit werd herhaald toen prinses Juliana op 6 september 1948 koningin werd en prinses Beatrix op 30 april 1980.

bron

Heeft een doorgaande rechte stam en schuin opgaande takken. Met een krachtige groeiwijze vormt zich een kroon die eerst nog een spitse top heeft maar later stomper wordt.

De bast blijft lang dun, pas later ontstaan diepe groeven. Er vormt zich weinig tot geen wortelopslag rond de stam. Eerst zijn de twijgen nog geelbruin maar ze kleuren spoedig bruinrood. Dit is een belangrijke herkenningspunt voor deze boom. Ook de bladknoppen zijn bruinrood.

Het blad is lichtgroen met een geelachtig groene onderzijde en heeft een brede, iets hartvormige bladvoet en een rode bladsteel. ‘Pallida’ loopt in het voorjaar eerder uit dan de soort en is gevoelig voor luisaantasting met honingdauw en roetdauw als gevolg. Laat in het najaar eerder zijn blad vallen. Gevoelig voor bladvlekkenziekte.

bron | © info


Beschrijving van de soort Tilia vulgaris:

De Hollandse linde (Tilia ×vulgaris, synoniem: Tilia ×europaea) is een hybride, die is verkregen door de winterlinde te kruisen met de zomerlinde. Het resultaat is een bekende sier- en schaduwboom die veel in Noordwest-Europa aangeplant wordt, bijvoorbeeld langs straten, in tuinen en op kerkhoven.

De boom kan wel 40 meter hoog worden, met een hoge, koepelvormige kroon. De schors is aanvankelijk dofgrijs en glad. Later wordt deze ruw en ontstaat er een heel netwerk van ondiepe groeven. Aan de voet zitten veel knobbels met opslag. De onderste takken zijn enigszins gebogen, de hogere opstijgend. De twijgen zijn groen en hebben een rode waas. Er zitten roodachtig bruine, eivormige knoppen aan.

De bladeren van de Hollandse linde zijn hartvormig en hebben een lengte van 5-10 cm. De bladranden zijn scherpgezaagd en er is een scheve bladvoet. De bladsteel is groen, onbehaard en heeft een lengte van gemiddeld 3 cm. Het blad kleurt dofgroen van boven en bleekgroen van onder. Er zijn lichte of iets bruine haarbosjes in de oksels van de nerven. In de herfst worden de bladeren geel.

De bloemen zijn geelachtig wit. Ze vormen hangende bijschermen van vier tot tien stuks met een geelgroen schutblad.

De vruchten zijn eivormig, donzig en iets geribd. De doorsnede is iets minder dan 1 cm.

De Hollandse linde levert hout voor houtsnijwerk. De bastvezels werden vroeger wel gebruikt voor touw en voor vlechtwerk.

bron | © infoGerelateerde (nieuws)berichten:


naar Boomoverzicht


Boom 99 < Boom 100 > Boom 101