Categoriearchief: Stichting Park Merwestein

Specifiek nieuws vanuit of over de Stichting Park Merwestein

Brief aan donateurs (2020)

2019 leek een redelijk rustig jaar voor Park Merwestein: geen grote incidenten, zoals doodgebeten dieren, botulisme, omgewaaide bomen, Parkbedreigende besluiten etc.

Schijn bedriegt: Park Merwestein heeft doorlopend te lijden onder het gebrek aan adequaat toezicht. Het zijn de dagelijkse constateringen als u door het Park loopt: fietsers en zelfs scooters, loslopende honden, drugs- en drankoverlast door hangjongeren en daklozen. De Stichting Park Merwestein heeft het afgelopen jaar hierover continu aan de bel gehangen bij de verantwoordelijken bij de gemeente. De Stichting zal dat ook blijven doen, zolang er geen structurele veranderingen merkbaar zijn. Tijdens de goed bezochte schouwronde in mei is dit punt naast andere zaken ruimschoots aan bod gekomen.

Wat evenementen betreft, was het vorige jaar rustiger dan 2018. De Stichting heeft samen met het Museum 1940-1945 en bommenopdordrecht.nl de indrukwekkende herdenking georganiseerd op 24 oktober jl. waarbij herdacht werd dat toen precies 75 jaar geleden vele burgerslachtoffers vielen bij het bombardement door Britse bommenwerpers op Park Merwestein en omgeving,

Wij kunnen u melden dat er dit jaar meer evenementen en activiteiten gepland zijn in Park Merwestein, waarvan wij u de komende tijd op de hoogte zullen houden:

  • Dordrecht 800 jaar stad: een aantal evenementen in het Park.
  • 75 jaar bevrijding: een grootse viering op 5 mei a.s.
  • Schouwronde: zoals gebruikelijk ergens in de lente.
  • Zomersymfonie: van 10 tot en met 12 juli a.s.
  • 135 jaar Park Merwestein: een unieke happening in het Park.

U ziet: de Stichting Park Merwestein zit niet stil! De Stichting blijft zich onverminderd inzetten voor ons Park Merwestein. Als actieve, maar kleine Stichting zijn wij geheel afhankelijk van uw donatie.

Steun ons met een donatie van minimaal € 7,50. Een ruimere gift is van harte welkom. U kunt ons ook  langer blijvend steunen door vaste periodieke donaties voor minimaal 5 jaar te doen.

Hartelijk dank voor uw steun en aandacht!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein,

Uitnodiging herdenkingsbijeenkomst Bombardement 1944

Namens het comité Herdenking Burgerslachtoffers Bombardement 24 oktober 1944, nodigen wij u hierbij uit, om op 24 oktober 2019 om 11.50 uur in Park Merwestein aanwezig te zijn om te herdenken dat 75 jaar geleden het bombardement door Britse geallieerde vliegtuigen plaatsvond op Park Merwestein en omgeving, waarbij burgerslachtoffers omkwamen.

Lees verder Uitnodiging herdenkingsbijeenkomst Bombardement 1944

Oproep nabestaanden slachtoffers bombardement

Dit jaar, op 24 oktober, is het 75 jaar geleden dat het park – en de omgeving – werd gebombardeerd, waardoor zeker 59 burgerslachtoffers te betreuren waren.

Om deze gebeurtenis gepast te herdenken, organiseert het comité herdenking 24 oktober 1944, bestaande uit Museum 1940-1945, Gert van Bemmel (bombardementenopdordrecht.nl), het Centraal Comité ‘Oranjedag’ en de Stichting Park Merwestein, een herdenkingsbijeenkomst later deze maand. Details hierover zullen nog volgen.

Het Comité roept nabestaanden van de slachtoffers op om bij de herdenking aanwezig te zijn, die het ziet als het officieuze begin van de herdenking van 75 jaar bevrijding.

,,We nodigen iedereen uit, maar vooral nabestaanden van slachtoffers. Dus wie nog familieleden kent die in leven zijn, dan horen we dat graag.”

Aanmeldingen naar aanleiding van deze oproep: info@museum19401945.nl

Meer informatie over het bombardement en de oproep vindt u in een artikel van AD De Dordtenaar dd 05-10-2019.

Prullenbak voor jubileumbank Stichting

De gemeente hanteert voor prullenbakken sinds enkele jaren een zogenaamd uitsterfbeleid. Nieuwe prullenbakken worden in principe niet geplaatst en als een prullenbak ergens verdwijnt, wordt deze elders niet herplaatst.

Voor de jubileumbank, die de Stichting vorig jaar aan de gemeente aanbood, gold hetzelfde: geen prullenbak. Zoals was te verwachten leverde dit het nodige zwerfafval op. Lees verder Prullenbak voor jubileumbank Stichting

Aankondiging schouwronde 2018

De schouwronde van 2018 zal woensdag 30 mei plaatsvinden.

Tijdens de schouwronde zal de gemeente met de Stichting Park Merwestein en andere belanghebbenden en geïnteresseerden een ronde lopen door het park om de staat te inspecteren en eventuele onderhoudspunten op de agenda te zetten.

De schouwronde begint om 19:00 uur bij de ingang Berckepad en duurt ongeveer anderhalf uur. Iedereen is van harte welkom.

Als u input heeft voor de schouwronde, kunt u dat ons van tevoren laten weten: stichtingparkmerwestein@gmail.com. U kunt uw punten ook kwijt tijdens de schouwronde.

Gummiboom geplant voor BomenWijzer

Hardcore parkliefhebbers, donateurs van de Stichting Park Merwestein en toegewijde vertegenwoordigers van de gemeente namen de onophoudelijke regenbuien voor lief en waren aanwezig bij de feestelijke plant van de gummiboom (Eucommia ulmoides), door de Stichting geschonken ter gelegenheid van de lancering van de prachtige BomenWijzer op deze website eerder dit jaar.

Boom 142
Eucommia ulmoides
(Gummiboom)


De BomenWijzer is een voortzetting van de inmiddels 15 jaar geleden door de Stichting samengestelde bomenlijst/bomenroute, die in zijn nieuwe vorm voor elk van de nu 161 bomen een eigen pagina met informatie en foto’s biedt. Feike Waalboer heeft de nieuwe module gemaakt en daarmee een meesterwerk geleverd. De Stichting hoopt dat bezoekers van het park, scholen en andere geïnteresseerden er veel gebruik van zullen maken.

Twee stagiaires van het Wellant College begeleid door medewerkers van Stadsbeheer hebben de boom vakkundig in de grond gezet samen met het herinneringsschildje met daarop de QR code voor de bomenwijzer.

De voorzitter van de Stichting Park Merwestein, Constantijn Papaïoannou hield vooraf een kort, maar krachtige toespraak waarin de grote rol van groen in de stad werd benadrukt. Hieraan blijft de Stichting graag een steen bijdragen.

Stichting viert lancering BomenWijzer met boomplanting

Uitnodiging:

Stichting Park Merwestein viert de lancering van de nieuwe BomenWijzer door de aanplant van een nieuwe boom.

U wordt van harte uitgenodigd om de feestelijke boomplanting bij te wonen op woensdag 28 maart a.s. om 14:00 uur, nabij het Burgemeester Wichers monument.

Aan stagiaires van het Wellant College de eer om de boom (eucommia ulmoides – gummiboom) officieel te planten. Deze stagiaires dragen ieder jaar weer hun steen bij aan het intensieve onderhoud van het Park.


BomenWijzer

De BomenWijzer is de nieuwe digitale manier om meer over bomen in het algemeen – of de vele bijzondere bomen van Park Merwestein in het bijzonder – te weten te komen.

Voor elk van de 161 bomen met een genummerde tegel in het park is een aparte pagina aangemaakt, met daarop informatie over en foto’s van de boom.

De BomenWijzer is een voortzetting van de bomenlijst, die de stichting in 2003 introduceerde en de lancering ervan markeert daarmee ook het vijftienjarig bestaan van dit educatieve initiatief.