Categoriearchief: Stichting Park Merwestein

Specifiek nieuws vanuit of over de Stichting Park Merwestein

Nieuwe voorzitter Stichting Park Merwestein

Tijdens de schouwronde 2017 kondigde Peter Bos zijn aanstaande verhuizing naar Den Haag aan. Peter beloofde aan te blijven als voorzitter van het bestuur van de Stichting Park Merwestein, totdat het bestuur een geschikte opvolger had gevonden.

Het bestuur kan u met vreugde mededelen dat het een geschikte opvolger heeft gevonden: per 15 juni a.s. wordt Constantijn Papaïoannou de nieuwe voorzitter van de Stichting Park Merwestein. Het spreekt voor zich dat Constantijn, net als de rest van het bestuur en -zonder overdrijven- u allen, een groot liefhebber en ‘gebruiker’ is van Park Merwestein. Constantijn woont er niet alleen aan, maar houdt ook kantoor aan het Park.

Wij danken Peter Bos voor zijn grote wijsheid, inzichten en inzet voor ons mooie Park Merwestein. Mede dankzij Peter zijn de Stichting Park Merwestein en Park Merwestein nog prominenter op de kaart van Dordrecht en de agenda van de gemeente gezet. Wij wensen Peter en zijn gezin veel plezier en geluk in Den Haag.

Schouwronde 2017

De schouwronde 2017 zal woensdag 10 mei a.s. plaatsvinden. De schouwronde begint om 19:00 uur bij de ingang Berckepad. Tijdens de schouwronde zal de jubileumbank 20 jaar Stichting Park Merwestein feestelijk ingewijd worden.  Als u input heeft voor de schouwronde kunt u dat ons van tevoren laten weten: stichtingparkmerwestein@gmail.com. U kunt uw punten ook kwijt tijdens de schouwronde.

Jubileumbank 20 jaar Stichting Park Merwestein

De Stichting Park Merwestein viert dit jaar haar 20-jarige jubileum. Op 11 maart 1997 is de stichting opgericht om een optimaal behoud en onderhoud te waarborgen van één van de meest aansprekende groene monumenten van de stad Dordrecht: Park Merwestein.

De stichting is een voorbeeld bij uitstek van een succesvol burgerinitiatief, net zoals destijds de totstandkoming van Park Merwestein als cadeau voor de stad Dordrecht een historisch initiatief zonder weerga was.

Ter ere van ons jubileum geeft de stichting de stad Dordrecht ook een tastbaar cadeau in de vorm van een bank in Park Merwestein. De bank is inmiddels in Park Merwestein geplaatst.

SPM_jubileumbank SPM_Jubileumbank1 SPM_Jubileumbank2

Open brief inzake behoud functie ‘Het Werfje’

Onderstaande open brief is 23 juni 2016 verzonden aan alle raadsleden en het college.
Eerder, op 14 april, stuurde de Stichting al een brief aan alle donateurs met betrekking tot 'Het Werfje'


Geacht college, geachte raadsleden,

Het zal u de laatste tijd niet ontgaan zijn, dat de Stichting Park Merwestein en velen met haar fel gekant zijn tegen het voornemen van Stadsbeheer om onderhoudslocatie Berckepad, gelegen in Park Merwestein, genaamd ‘Het Werfje’, af te stoten.

Park Merwestein vervult een rol van onschatbare waarde in de stad als groene long en uiteraard als plek waar jong en oud kunnen ontsnappen aan het drukke stadsleven. Het afstoten van onderhoudslocatie Berckepad zal grote gevolgen hebben voor het onderhoud van Park Merwestein, dat momenteel de hoogste onderhoudsstatus A heeft. Daarnaast staan de toekomst van de grenzen van Park Merwestein en de parkgerichte functie van het gebouw ‘het Werfje’ op het spel.

Stadsbeheer wil bezuinigen door alle onderhoudslocaties te centraliseren naar locatie Kerkeplaat. De beoogde besparing die het afstoten van ‘Het Werfje’ Stadsbeheer oplevert, is echter slechts € 9.000,00 per jaar voor de huur die Stadsbeheer intern betaalt aan Vastgoed. De Stichting vermoedt dat dit bedrag in meervoud verloren gaat aan tijd (dus geld) van transport van werknemers, uitrusting en materiaal. Ook het gemis van de huidige sanitaire voorzieningen in ‘Het Werfje’ zal hier aan bijdragen. Dit brengt per saldo een verlies van effectieve werkuren met zich mee, wat uiteindelijk ten koste gaat van onderhoud van het Park. Hierbij hebben we het nog niet eens over de kosten die gemaakt moeten worden om locatie Kerkeplaat uit te breiden en te verbouwen.

Boven op dit alles lijkt het plan met zich mee te nemen, dat het Park een andere functie voor het gebouw ‘Het Werfje’ maar te dulden heeft, zonder dat de gemeente daar proactief de Stichting Park Merwestein en andere belanghebbenden in mee neemt, ook niet na alle eerdere commotie. Er is zelfs sprake van verkoop van het Werfje en omliggend terrein, dus een deel van het Park! Ongehoord, deze aantasting van het Park, gezien zijn historie, zijn monumentale status, zijn officiële bestemming en zijn functie die het Park heeft in onze stad! Talloze reacties van sympathiserende organisaties en particulieren op onze uitingen in de media, hebben ons gesterkt in de gedachte dat velen ons standpunt delen.

Op 26 april jl. heeft de voorzitter van het bestuur van de Stichting Park Merwestein, de heer Peter Bos, gesproken voor de vergadering van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving. Naar aanleiding hiervan zijn er door de commissie vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder mevrouw R.E.C. Reynvaan. De Stichting Park Merwestein is niet tevreden met de antwoorden die zij namens het College gaf. Op 5 juni jl. heeft de Stichting Park Merwestein hierop een reactie met vragen gestuurd richting wethouder mevrouw R.E.C. Reynvaan. Tot op heden heeft de Stichting geen enkele reactie van haar kant terugontvangen, zelfs geen ontvangstbevestiging. Dit zwijgen verontrust de Stichting in hoge mate.

De Stichting Park Merwestein doet een beroep op alle partijen binnen de gemeenteraad om de maatregelen met betrekking tot Park Merwestein en de locatie Berckepad aldaar te heroverwegen en terug te draaien. Velen van u zijn immers op de een of andere manier direct betrokken bij het wel en wee van Park Merwestein. Zoals onlangs bekend is geworden heeft de gemeente Dordrecht een groot overschot op de jaarrekening van 2015 van € 8,5 miljoen. Daarmee kan de gemeente zich zonder twijfel veroorloven om de huidige onderhoudslocatie Berckepad aan te houden en Park Merwestein in zijn huidige prachtige staat te behouden. Extra kosten zijn hiermee ons inziens niet gemoeid, eerder besparingen!

De Stichting Park Merwestein wenst het college en de gemeenteraadsleden veel wijsheid en kunde toe bij het nemen van een besluit tegen de bezuinigingsplannen zodat het unieke Park Merwestein voor nu en in de toekomst optimaal onderhouden en behouden kan blijven voor de inwoners van Dordrecht en andere belangstellenden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein

 

embleem_stichting1_1

 

 

  • tijdelijke opslag houtsnippers
  • zijkant Werfje
  • tijdelijke opslag snoeisel
  • Voor- en zijkant Werfje
  • voorkant Werfje
  • achterkant Werfje

Overzicht schouwronde 2016

Afgelopen donderdag was de jaarlijkse schouwronde.

De gemeente heeft de door de Stichting vooraf verzamelde en de tijdens de wandeling genoemde punten uitgezet bij diverse afdelingen van de gemeente.

Het streven van de gemeente is om zoveel mogelijk verzoeken, opmerkingen en klachten voor de volgende schouwronde af te handelen.

 

Type Omschrijving Locatie Commentaar gemeente
klacht Overlast van hondenpoep in het hele park. Graag meer controle/toezicht Gehele park maar vooral Bos van Staring Doorgegeven aan: Toezicht
verzoek De bruggetjes, hekwerken en volière controleren op kale plekken en deze bij laten werken. Verder zijn er een paar staanders van de voethekjes die kapot zijn. Kunnen deze gerepareerd worden. Heel het park Uitgezet binnen Stadsbeheer
compliment Compliment van een bezoeker over het plaatsen en aanplanten van de plantenbakken aan de brug Brug in het park aan de kant van de Groenedijk.
klacht Er wordt veel gefietst in het park. Verzoek om hier op te handhaven Heel het park Doorgegeven aan: Toezicht
verzoek Op de paden in het park blijven na hevige regen plassen staan verzoek om de paden te verbeteren, zodat het water beter weg kan Vooral aan de kant van de stortplaats/werfje Door servicemedewerkers de kolken die aan de zijkant van het pad liggen laten legen. Daarna wordt gekeken of er nog meer nodig is.
voorstel Om een rozenvak te vervangen voor vaste planten. Rozenvak bij cirkel met Hortensia’s aan de kant van de Groenedijk Stadsbeheer gaat in overleg een voorstel opstellen wat dan met de stichting wordt besproken.
verzoek Bij de ingangen van Park Merwestein een bord plaatsen dat er niet gefietst mag worden in het park. Dit om het fietsen nog meer te ontmoedigen Bij de 4 ingangen Uitgezet binnen Stadsbeheer
klacht Er staat van school Muring een blauwe container met afval. Het verzoek is om de container op de grond van school te plaatsen. Werfje kant Berckepad Stadsbeheer gaat met de school in gesprek om de container op eigen terrein te plaatsen en alleen op de dag van aanbieden op het Berckepad te plaatsen.
klacht Gazon aan de kant van de Vrieseweg is erg nat. Bekijken of dit veld belucht en bezand kan worden. Gazon kant Vrieseweg/Groenedijk Uitgezet binnen Stadsbeheer
verzoek Verzoek om op het hek aan de Vrieseweg en aan de kant van de Singel pinnen aan te brengen, zodat er niet over het hek geklommen kan worden. Hek Singel en Vrieseweg Uitgezet binnen Stadsbeheer
vraag Vraag of de violen vervangen kunnen worden voor vlijtige liesjes Plantenbakken aan weerszijden van de brug bij de volière Uitgezet binnen Stadsbeheer
klacht Bestrating rondom het Hortensiavak aan de kant van de Groenedijk herstraten i.v.m. wortelopdruk Ook de opdruk in het asfalt verwijderen. Bestrating cirkel rondom Hortensiavak Uitgezet binnen Stadsbeheer
vraag Vraag in welk jaar het muurtje van de volière geplaatst is. Volière in het park Uitgezet binnen Stadsbeheer
klacht Het kunstgras op de speelplaats achter de Parkwachterswoning is verzakt bij de glijbaan, zodat dit lager ligt als de bestrating. Navragen of het kunstgras wat omhoog gebracht kan worden. Speelplaats achter Parkwachterswoning Uitgezet binnen Stadsbeheer
verzoek Op de speelplaats ligt veel natuurlijk afval. Verzoek om de speelplaats regelmatig aan te blazen. Speelplaats achter Parkwachterswoning Servicemedewerkers Stadsbeheer
verzoek Fietsbeugels plaatsen ingang park Merwestein Ingang Singel Uitgezet binnen Stadsbeheer
klacht Speeltoestellen schoon maken en kale plekken op de toestellen verven Speelplaats achter Parkwachterswoning Uitgezet binnen Stadsbeheer
verzoek De bouwhekken in de hertenwei vervangen voor hekken die lijken op het hek wat rondom de wei staat. Het zou mooi zijn als deze wel demontabel zijn. Hertenwei park Uitgezet binnen Stadsbeheer
klacht Dode hout uit een grote Beuk verwijderen Achter Hallinqlaan 23 in het bos van Staring Uitgezet binnen Stadsbeheer
verzoek Staalkabel verwijderen uit boom Ingang bos van Staring t.h.v. het Tourniquet (boom nr. 20) Uitgezet binnen Stadsbeheer
verzoek Vraag of de Kastanje gesnoeid kan worden. Takken vallen uit de boom en ook kastanjes in de tuin. Er spelen hier kleine kinderen. Achter Hallinqlaan 15 Uitgezet binnen Stadsbeheer
verzoek Verwijderen Taxushaag en bestrating waar vroeger bankjes stonden. Aan de kant van de Singel Uitgezet binnen Stadsbeheer
verzoek Reclame bordjes verwijderen van hekwerk Hekwerk bij informatiebord (bordjes Hextra) Servicemedewerkers Stadsbeheer
verzoek Verzoek om de muurtjes bij de ingangen na te lopen op losse voegen en aanslag Muurtjes bij de ingangen van het park waar de hekken in hangen Uitgezet binnen Stadsbeheer
verzoek Verzoek om de steun te schilderen die de tak van een boom steunt Kastanje Singelzijde (boom 122) Servicemedewerkers Stadsbeheer
verzoek Zwerfvuil park opruimen Heel het park Servicemedewerkers Stadsbeheer
klacht Verzoek om School Muhring aan te spreken. Zij hebben steigers geplaatst op gemeente grond, zonder vergunning Kant Berckepad Stadsbeheer gaat met de school in gesprek
verzoek Planken vervangen dierenverblijf Hertenwei Uitgezet binnen Stadsbeheer
verzoek Bijvullen hondenpoepzakjes Heel het park Stadsbeheer neemt contact op met HVC
verzoek Snoeiwerk in het park is vrij kort. Is dit noodzakelijk. Diverse locaties Het is de bedoeling om elk jaar een gedeelte te snoeien om de beplanting te verjongen. Elk jaar proberen we een derde te snoeien.

schouwronde 2016

Schouwronde 2016 goed bezocht

Vanavond was de jaarlijkse schouwronde door het Park, met mensen van de gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden en het bestuur van de Stichting Park Merwestein.

schouwronde 2016

Een deel van de aanwezigen was mede aanwezig om hun steun te betuigen in de strijd voor het behoud van het Werfje voor het Park. Helaas was de wethouder dit jaar niet aanwezig, wat door de aanwezigen werd betreurd. Vanzelfsprekend zal de Stichting de strijd op andere momenten continueren.

Net als vorig jaar had de Stichting vooraf punten voor de schouwronde geformuleerd en ingezameld en deze vooraf aan de gemeente gestuurd. Uiteraard kwamen er tijdens de wandeling ook nog genoeg punten bij. Zodra de gemeente de antwoorden stuurt, zullen we ze op onze website publiceren.

Terugkijken inspreken Stichting bij Commissie Fysieke Leefomgeving

embleem_stichting1_1

Afgelopen dinsdag, 26 april, heeft de Stichting Park Merwestein bij monde van haar voorzitter, Peter Bos, ingesproken bij de commissie Fysieke Leefomgeving, van de gemeente.

De Stichting deelde hier haar zorgen en gedachten met betrekking tot de recente ontwikkelingen rond het Werfje.

Hieronder kunt u de beelden terugzien.

Het stuk over het Werfje begint op 00:13:34. U kunt de beelden ook hier terugkijken.

Stichting spreekt in bij Commissie Fysieke Leefomgeving

embleem_stichting1_1

Aankomende dinsdag zal de Stichting inspreken bij de Commissie Fysieke Leefomgeving, van de gemeente Dordrecht.

We zullen daar onze zorgen en gedachten met betrekking tot de ontwikkelingen rond het Werfje met de gemeente delen.

De vergadering is openbaar.

COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING
Datum: dinsdag 26 april 2016
Tijd: aanvang 20.00 uur
Locatie: Stadskantoor, Spuiboulevard 300 / Vergaderzaal 3 – Hugo Muys van Holy
URL gemeente: link