Categoriearchief: Stichting Park Merwestein

Specifiek nieuws vanuit of over de Stichting Park Merwestein

Parkgrenzen in gevaar

Na enkele jaren van relatieve rust en goede samenwerking met de gemeente, is Stichting Park Merwestein opgeschrikt door een plan om een deel van ons Park door te verkopen aan een derde partij.

Het Werfje wordt afgestoten.

Het gebouw ‘het Werfje’ is het karakteristieke gemeentemonument uit de wederopbouwperiode (1947), vlakbij de ingang aan het Berckepad. Het gebouw wordt nu door Stadsbeheer gebruikt als schaftlokaal, opslagplek voor gereedschappen voor het Park en als stalling voor aan of af te voeren grondstoffen, zoals snoeisel, grind, etc. Daarnaast voorziet het pand in sanitaire voorzieningen voor het parkpersoneel.

 • Voor- en zijkant Werfje
 • zijkant Werfje
 • voorkant Werfje
 • achterkant Werfje
 • tijdelijke opslag houtsnippers
 • tijdelijke opslag snoeisel

 

Stadsbeheer wil echter een centralisatie van personeel, goederen en diensten naar de locatie Kerkeplaat. Andere locaties zullen in dit plan worden afgestoten. De besparing die Stadsbeheer beoogt met de afstoting van ‘het Werfje’ bedraagt een kleine negenduizend euro per jaar.

Parkgrond wordt verkocht?

Alle panden van de gemeente worden beheerd door het Gemeentelijk Vastgoedbedrijf. Met het aankomend vertrek van Stadsbeheer uit ‘het Werfje’, lijkt het Vastgoedbedrijf nu al te kijken naar een andere bestemming. Zo zijn er al diverse gesprekken geweest met de school Muhring.

Vastgoed lijkt zeer open te staan voor de optie ‘het Werfje’, dus een deel van het Park, aan de school te verkopen. Hierdoor zouden de parkgrenzen aangetast worden.

Wat vindt Stichting Park Merwestein?

Wij zijn tegen de plannen van de gemeente om ‘het Werfje’ te verkopen! Verkoop van het pand en de grond waarop het staat, betekent een verlies van grondgebied van het Park; een Park met monumentale status nota bene!

Van verkoop MAG geen sprake zijn!!!

Als er al een andere bestemming voor ‘het Werfje’ komt, zal die in overeenstemming met en ten bate van de publieke functie van het Park moeten zijn! De Stichting gaat over de invulling hiervan graag met de gemeente in gesprek. We willen waken voor een bestemming die een negatief effect op het Park en zijn functie heeft.

Daarnaast maakt de Stichting zich zorgen over de effecten van de bedrijfsvoering van Stadsbeheer op het Park door het afstoten van ‘het Werfje’ als onderhoudslocatie.

Zo zal een eventueel gemis van schaftlokaal, sanitaire voorzieningen en plaats voor opslag van gereedschap en grondstoffen betekenen, dat al deze zaken op locatie Kerkeplaat zullen komen te liggen of plaatsvinden. Een ritje Park > Kerkeplaat > Park kost minimaal 30 minuten. Tijd die niet ingezet kan worden voor het onderhoud van het Park.

Wil de gemeente het onderhoud dus op het zelfde niveau houden, dan zal dit kosten met zich meebrengen; iets wat in directe tegenspraak is met de aanleiding voor het afstoten. Wij vrezen, ondanks toezeggingen, merkbare gevolgen voor kwaliteit van het onderhoud.

Daar komt bij dat we ons niet kunnen verenigen met de verschraling van de arbeidsomstandigheden voor de mensen, die zich dagelijks inzetten om ons Park zo mooi te houden!

Wat doet Stichting Park Merwestein?

Sinds we van deze plannen gehoord hebben, hebben we enkele gesprekken gevoerd met Stadsbeheer. Stadsbeheer lijkt zijn beslissing al gemaakt te hebben om ‘het Werfje’ te gaan verlaten.

Maar natuurlijk stopt het hier niet voor de Stichting.

De eerste stap is natuurlijk u allen in te lichten over de situatie, nu we genoeg duidelijkheid hebben welke kant het lijkt op te bewegen. Bij deze.

Een volgende stap is bereiken van de pers en het informeren van de Gemeenteraad. Wij vragen ons af, of zij zich zullen herkennen in het pad wat hier wordt ingegaan!

Ook zullen wij, als het er op aan komt, bezwaar aantekenen bij vergunningaanvragen en aanpassingen van de bestemmingsplannen, die vereist zijn om de functie van ‘het Werfje’ aan te passen. We hopen uiteraard dat het niet zover hoeft te komen.

Via onze website, e-mail en indien nodig via de post, zullen we u op de hoogte houden van de stappen die we nemen en op welke wijze u hierbij kunt helpen.

Het 130 jaar oude Park dient beschermd te worden en zou moeten kunnen bogen op respectvolle behandeling van haar monumentale status.

Met uw hulp zullen we de Dordtse politiek herinneren aan het historisch, ecologisch, cultureel en sociaal belang van Park Merwestein.

Mocht u vragen hebben of wilt u met ons meedenken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

Wij hopen, zoals altijd, op uw steun te mogen rekenen!

embleem_stichting1_1

 

Deze brief is op 14 april verzonden aan onze donateurs

Schouwronde 2016, donderdag 19 mei – 19:00

Donderdag 19 mei aanstaande om 19:00 organiseert de gemeente de jaarlijkse schouwronde door het park. De ronde duurt ongeveer anderhalf uur.

Direct betrokkenen, zoals omwonenden ontvangen vanuit de gemeente een uitnodiging, maar iedereen is van harte welkom om mee te lopen, uit interesse, of om specifieke zorgen te uiten met betrekking tot het onderhoud en de staat van het park.  Aanmelden is niet nodig.

Voor- en zijkant Werfje
Voor- en zijkant Werfje

Zoals altijd begint de schouwronde bij het Werfje, nabij de ingang Berckepad.

Vorig jaar hebben we vooraf punten verzameld en opgestuurd naar de gemeente en dat is goed bevallen. Het geeft de Stichting een beeld van wat er leeft en de gemeente heeft de kans zich beter voor te bereiden.

Heeft u op- of aanmerkingen over het onderhoud van het Park, schroom dan niet om ons op de hoogte te brengen, via e-mail, of via social media.

Waar mogelijk graag uw melding zo specifiek mogelijk maken, maar ook algemene opmerkingen zijn van harte welkom.

We hopen u allen op 19 mei te zien!

embleem_stichting1_1

Violen op de brug luiden de Lente in

De brug op het pad parallel aan de Groenedijk heeft al jaren vanaf het voorjaar aan weerszijden bakken met bloemen. De afgelopen tijd ontbraken deze door bezuinigingen van de gemeente.

Tijdens de schouwronde van 2015 bleek dat donateurs en bezoekers de bloemen misten en is een verzoek ingediend.

Op initiatief van Nico Duyndam en de Stichting is op facebook extra mankracht gezocht om de bakken te vullen.

viooltjes planten

Vandaag zijn -met behulp van Nico Duyndam, enkele bezoekers/donateurs en iemand van de Stichting- de bakken dan toch weer gevuld met vrolijke violen! Ondanks een relatief lage opkomst, was de sfeer opperbest en het resultaat mag er wezen.

P1040185

De Stichting dankt Nico en de andere deelnemers!

Klik hier voor een korte fotoreportage op onze facebook-pagina.

Oude put fonteinbediening verwijderd

Bij de kleine fontein, in de buurt van de parkwachterswoning, bevond zich in het talud een metalen klep, die een put afsloot waaronder de oude bediening van de fontein zat.

De bediening van deze fontein is reeds lang geleden verplaatst, maar de put was nooit weggehaald. De Stichting heeft de gemeente in de laatste schouwronde verzocht de put te verwijderen.

Afgelopen donderdag is de put verwijderd. De plek is opnieuw ingezaaid.

Oude put en deksel verwijderd
Oude put en deksel verwijderd

Nieuw voethek geplaatst

Naast het pad in het verlengde van het Berckepad, is ter hoogte van de hertenkamp een nieuw voethek geplaatst.

Het voethek dient hoofdzakelijk ter voorkoming dat (dienst)voertuigen die door het park rijden – al dan niet per ongeluk – over het gazon rijden.

IMG-20160126-WA0000

Om diezelfde reden stonden er voorheen een paar losse houten paaltjes. Het verzoek deze te vervangen door een voethek kwam uit de laatste schouwronde.

De gemeente hoopt in een later stadium een soortgelijk hek te plaatsen op het grasveld links tussen voederplek en speelheuvel.

Jaaroverzicht 2015

jaaroverzicht 2015

Het jaar 2015 is alweer bijna ten einde.
Een mooi moment om eens terug te kijken op het afgelopen jaar.

Bomen

2014 eindigde met een groot verlies voor het bomenbestand. Boom #113 van de bomenroute, een karakteristieke witte paardenkastanje van zo’n 80 jaar oud, had het nèt voor Oud en Nieuw begeven onder de sneeuwval. Op 5 januari werd de kolos, die jarenlang de hoek van het hertenkamp had gesierd, afgevoerd. Helaas zou blijken dat dit pas de eerste van vele bomen zouden worden, die 2016 niet zouden halen.

 • 29-07-2015 Noodkap zestigjarige Moerascipres ivm stormschade
 • 12-01-2015 Grauwe els omgezaagd, noodkap
 • 05-01-2015 Omgevallen Paardenkastanje verwijderd
 • 22-07-2015 Noodkap tamme kastanje en witte els in Bos van Staring
 • AD 29-12-14 Paardenkastanje (#113) omgevallen door sneeuwval
 • 11-01-2015 Venijnboom omgevallen in Tuin van Lips
 • 28-12-14 Paardenkastanje (#113) omgevallen door sneeuwval
 • 27-02-2015 Zieke Beuk Bos van Staring gekapt
 • 27-02-2015 Zieke Beuk Bos van Staring gekapt
 • 12-01-2015 Grauwe els omgezaagd, noodkap
 • 29-07-2015 Noodkap zestigjarige Moerascipres ivm stormschade
 • 16-01-2015 Boom valt om op Groenedijk
 • 29-07-2015 Noodkap zestigjarige Moerascipres ivm stormschade

 

We hopen dat 2016 ons minder verliezen zal opleveren.

Uiteraard wordt elke boom vervangen door een nieuw exemplaar. Meestal wordt hierbij dezelfde soort teruggezet, maar soms wordt er een andere soort gekozen, om de toch al zo omvangrijke diversiteit van het bomenbestand verder uit te breiden.

37 – Gymnocladus dioicus – Doodsbeenderenboom

113 – Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ – Smal opgaande Eik

79 – Carya laciniosa – Koningsnoot

94 – Carya ovata – Bitternoot

124 – Quercus frainetto – Hongaarse eik

141 – Quercus frainetto – Hongaarse eik

Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’ – Eenbladige Es

43 – Morus nigra – Moerbei

Albizia julibrissin – Perzische slaapboom of Zijdeboom

130 jaar Park Merwestein

Gelukkig viel er in 2015 ook genoeg leuks te melden. Zo bestond het Park dit jaar 130 jaar! Hoewel dit getal geen aanleiding bleek voor activiteiten vanuit de gemeente, vonden wij het in ieder geval reden genoeg om het glas op te heffen met onze donateurs, waarover later meer.

1885_bord_installatie_klein

Ook is op ons initiatief het bord aan de Vrieseweg – geplaatst bij het 125-jarig bestaan – vervangen voor een bord wat het openingsjaar 1885 toont en hadden we een mooi artikel in De Stem van Dordt.

Schouwronde

Op 13 mei was er weer de jaarlijkse schouwronde, waarbij omwonenden, Stichting Park Merwestein en andere belanghebbenden en geïnteresseerden samen met de gemeente een ronde doen om de staat van het Park op te nemen en punten aan te dragen van zorg of verbetering.

IMAG1823

De opkomst was zoals altijd aanzienlijk, wat buiten een gezellige wandeling ook een lijst met actiepunten voor de gemeente opleverde, waar ze voortvarend mee van start zijn gegaan.

Feestelijkheden

Afgelopen mei was er de 5-jaarlijkse grote viering van bevrijdingsdag, welke gepaard ging met muziekkorpsen, toespraken en paarden en kanonschoten van de Gele Rijders.

Die feestelijkheden werden voorafgegaan aan een grondige reiniging van ‘De Levensboom’ én een herstel van het pad van leistenen, iets waar wij samen met het Oranjecomité gepleit hadden. Een en ander staat er weer schitterend bij!

Zomersymfonie

poster-zomersymfonie--2015Ook dit jaar, in juni, werd alweer de vijfde editie van Zomersymfonie gehouden. Dit kunstevenement, georganiseerd door Stichting Laethbloeyer, vindt om het jaar plaats en biedt een mix van muziek, kunst en toneel. Het park was weer gevuld met schitterende beelden en sfeervolle muziek. Helaas hielp het weer niet echt mee.

Nico Duyndam 40 jaar in dienst gemeente

IMG-20151002-WA0002[1]Een ander bijzonder evenement, wat overigens niet in het Park werd gevierd, was het jubileum van Nico Duyndam. Al veertig jaar is hij in dienst bij de gemeente, waarbij een zeer aanzienlijk deel werkzaamheden in Park Merwestein omvatte. Het voltallige bestuur was aanwezig bij de festiviteiten om Nico te danken. Wij, maar ook de gemeente en iedereen die van het Park geniet, mogen dankbaar zijn voor het vele goede werk wat Nico het Park al jarenlang levert. Nico, ook vanaf hier, nogmaals gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal!

Andere activiteiten

Door het jaar heen, zijn er diverse kleinere evenementen, zoals sport- en speldagen van scholen, maatschappelijke stages, yogalessen, themalessen, hardlooptrainingen, etc. Van enkele gebeurtenissen maakten we een korte melding op de website of onze facebookpagina. Ook was er recent nog een TV-opname van het kinderprogramma ZAPP.

 Donateursborrel

Op 27 september hebben we een gezellige donateursborrel gehouden bij het Werfje in het Park. De borrel, die mede in het teken stond van de nieuwe website en het 130-jarig bestaan, is drukbezocht en zeer gezellig door de aanwezigheid van live-muziek.

donateursborrel

Tijdens de borrel werd tevens het afscheid bekend gemaakt van twee bestuursleden. Marna Spoon en Hans Varkevisser. Hun inzet is enorm gewaardeerd en het vertrek is niet ongemerkt voorbij gegaan. Nogmaals willen wij hen hartelijk danken voor hun bestuursbijdrage aan ons Park. Tevens werd de nieuwe secretaris voorgesteld: Nico Einholz.

Dieren

Het lief en lee van de herten, met de geboortes van nieuwe kalfjes, tot de wissel van de bok, het treurige verhaal van de witte knobbelzwaan en de achtergelaten konijntjes, die gered werden door een trouwe parkbezoeker, werden stuk voor stuk graag gelezen, ge’like’d en gedeeld.

 • Wespennest in oudste boom van het Park
 • Moederzwaan op nest met eieren en kuikens
 • Volierevogels naar winterverblijf
 • Hertenjong
 • Hertenbok maakt gewei klaar voor bronsttijd
 • We zijn er weer !
 • Konijntjes gedumpt in Park
 • Eerste hertenjong van 2015

 

Website en Social Media

Hoewel de website net voor de vorige jaarswisseling al live ging, is de meerwaarde hiervan het afgelopen jaar meerdere malen gebleken.

Met dit jaar al 5000! unieke bezoekers en een kleine 15.000 bekeken pagina’s kunnen we gerust stellen dat de pagina succesvol is en voldoet in een behoefte meer over het park te weten te komen.

Ook zijn we sinds dit jaar actief op TwitterFacebook en Google+. Vooral op Facebook genieten we van de vele interactie. We staan inmiddels op een bescheiden 200+ pagina-likes en hopen uiteraard dit in 2016 verder uit te bouwen.

Columns

Een leuke invulling op de nieuwe website zijn de columns. Nico Duyndam heeft inmiddels enkele inzichten in de flora van het park beschreven in de column ‘Park in Beeld‘. Een kijkje naar de geschiedenis van het Park, aan de hand van een vergelijking tussen foto’s van vroeger met tegenwoordig wordt gemaakt in de column van ons bestuurslid, Feike Waalboer: ‘Toen en Nu‘.

 • Toen en Nu, het koetshuis
 • Toen en Nu, ingang Singel
 • Toen en Nu, speeltuin
 • Toen en Nu
 • Toen en Nu
 • Toen en Nu
 • Toen en Nu
 • Toen en Nu, de Singel

 

Ook is er inmiddels een gedicht geplaatst, geschreven door onze trouwe donateur en betrokken omwonende, de heer Edmond Jaspar. Ook op dit punt hopen we op verdere initiatieven van bezoekers en omwonenden.

QR-tegels

IMAG1934Halverwege het jaar hebben we bij elke ingang een zogenaamde QR-tegel geplaatst, na een eerdere proef bij het publicatiebord. Deze tegels kunnen met een speciale app op je telefoon gescand worden en leiden je dan naar deze website.

Inmiddels zijn de tegels al meer dan 300 keer gescand!

Alles bij elkaar een zeer boeiend jaar!

We hopen uiteraard dat u onze website nog vaak zult bezoeken. Voor nieuws, geschiedenis en inrichting van het Park, de leuke columns of de interessante bomenroute, die overigens op het punt staat spectaculair vernieuwd te worden, maar daarover volgend jaar meer!

U kunt ons helpen!

Als u tevreden bent met deze website en/of als u de Stichting wilt (blijven) steunen in haar missie om ons mooie Park in goede staat te houden en ook voor de volgende generaties te behouden, steun ons dan met uw donatie. Wij zijn, samen met u, trots op ons Park! Als u anderen op onze Stichting wilt attenderen, heel graag. Hoe groter de steun, des te luider onze stem. 

Vanaf deze plek wenst de Stichting Park Merwestein u fijne feestdagen en een zeer gezond 2016 toe!

embleem_stichting1_1

Facebook   Google+   Twitter

Nico Duyndam 40 jaar in dienst gemeente

Gisteren is gevierd dat Nico Duyndam veertig jaar in dienst is bij de gemeente Dordrecht.

De jubileumviering bestond uit een gezellig diner met familie, vrienden, directe (oud-)collega’s en vertegenwoordigers van de gemeente en derde partijen. Ook het volledige bestuur van de Stichting was aanwezig om Nico te feliciteren.

De meeste mensen zullen Nico kennen, omdat hij in de parkwachterswoning woont en veel werkzaam is binnen het park. Hij verzorgt hier onder andere de dieren en coördineert de diverse werkzaamheden in het park. Nico’s werkzaamheden in het park begonnen in 1978 en sinds 2001 woont hij er ook, maar hij heeft ook andere werkzaamheden elders binnen de gemeente.

IMG-20151002-WA0002[1]

Nico staat bekend als zeer deskundig, bekwaam en gedreven. Daar komt bij dat hij zich – ook in eigen tijd- constant inzet voor het park en haar bezoekers. Tevens is hij een grote inspiratie voor de vele stagairs, die hij in de afgelopen jaren heeft mogen begeleiden.

Als Stichting mogen we gerust stellen dat de prachtige staat waarin het park verkeert, veel te maken heeft met Nico’s kennis en inzet.

De Stichting wil dan ook graag nogmaals Nico bedanken voor zijn jarenlange inzet en hoopt dat hij dit nog lang met plezier kan en wil voortzetten.

Bestuur bedankt Nico tijdens donateursborrel
Bestuur bedankt Nico tijdens donateursborrel

Zeer geslaagde donateursborrel

Afgelopen zondag 27 september jl. hebben meer dan 90 donateurs en aanstaande donateurs de najaarsborrel van de Stichting Park Merwestein bijgewoond in een tot jazzcafé (met terras) omgetoverd Werfje.

De sfeer was erg feestelijk. Het zonnige herfstweer en de gouden herfsttooi van het park verhoogden de feestvreugde.

Eén van de donateurs, de heer Edmond Jaspar, die direct werd benoemd tot ‘Dichter des Parks‘, heeft een prachtig gedicht voorgedragen dat binnenkort hier wordt gepubliceerd.

De voorzitter van het bestuur, Peter Bos, heeft in zijn toespraak stilgestaan bij de ontwikkelingen in het park van de afgelopen periode en uiteraard kwam ook het 130-jarig bestaan van het park ter sprake, wat mede vorm kreeg door een mini-expositie met foto’s van de ‘Toen en Nu’-column.

Daarna is door Peter Bos het nieuwe bestuur van de stichting voorgesteld: Feike Waalboer die nu penningmeester is en Marna Spoon heeft opgevolgd, en Nico Einholz die Hans Varkevisser heeft opgevolgd als secretaris.

Marna Spoon is uitgebreid gehuldigd voor het feit dat zij meer dan 13 jaar bestuurslid is geweest. Marna Spoon heeft het park en de stichting zeer goed op de kaart gezet. Namens de stichting heeft zij een prachtige gegraveerde karaf cadeau gekregen.

De vertrekkende Hans Varkevisser werd met een passende blues song toegezongen door Peter Bos, begeleid door het voortreffelijke Nieuwbrug Jazz kwartet onder leiding van Jaap Schallenberg met zang van zijn dochter Marthe. Het kwartet heeft de hele borrel muzikaal omlijst met jazz en blues.

De borrel is mede een succes geworden door de bijzondere locatie in het park, met dank aan de gemeente, en in het bijzonder Nico Duyndam.

Tenslotte verdienen de donateurs veel dank voor hun aanwezigheid op de najaarsborrel en hun grote betrokkenheid bij Park Merwestein, dat een juweel in onze stad was, is en zal blijven.

donateursborrel

Najaarsborrel met Live Muziek voor alle (aankomende) donateurs

27 september aanstaande verzorgt het bestuur van de Stichting Park Merwestein een feestelijke najaarsborrel voor alle (aanstaande) donateurs.

Tijdens de borrel wordt er getoast op het 130-jarig bestaan van het Park! Daarnaast worden de ontwikkelingen van de afgelopen tijd doorgenomen. Bovenal wordt dan op passende wijze het afscheid gevierd van penningmeester Marna Spoon. Zij verlaat het bestuur van de stichting na 14 jaar (!) bestuurslid te zijn geweest. Het geheel wordt muzikaal begeleid door het jazzensemble van Jaap Schallenberg.

Alle donateurs hebben via post of e-mail een uitnodiging ontvangen, maar ook anderen die donateur willen worden, zijn van harte welkom. Maak dus uw buren en / of andere naasten enthousiast voor de Stichting Park Merwestein en neem hen mee naar de borrel!

Wilt u ook donateur worden en naar de borrel komen, neem dan vóór 20 september via e-mail contact met op met de stichting, o.v.v. naam, adres en het aantal personen dat naar de borrel komt.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met vermelding van de locatie van de borrel.

embleem_stichting1_1

QR-tegels bij ingangen

Vanaf vandaag wordt bij elke ingang van het park een QR-tegel gelegd. Als eerste is zojuist de tegel bij de ingang aan de Vrieseweg geplaatst.

IMAG1934

 

IMAG1935

 

Een QR-code is een soort streepjescode, die je met een telefoon-app kunt uitlezen. De tegels verwijzen naar een speciale startpagina op de website van het park.

QR-webpagina

De tegels zijn handgemaakt door Feike Waalboer, op verzoek van de Stichting Park Merwestein en zijn opgebouwd uit kleine stukjes glasmozaiek.

Een eerste tegel lag al sinds januari bij het infobord en is vaak gescand. Met de tegels bij de ingangen, hoopt de Stichting nog meer mensen naar de website te krijgen.

Zelf proberen? Download dan eerst de geschikte app: