Einde STAD in BEELD, BEELD in PARK

De Stichting Park Merwestein heeft vorig jaar besloten om de succesvolle beeldenroute STAD in BEELD, BEELD in PARK te verlengen
tot het einde van dit jaar.

De beeldenroute was in 2021 opgezet door enthousiaste buren rondom Park Merwestein om de viering van 800 jaar Dordrecht luister bij te zetten. En dat in het oudste stadspark van Dordrecht.

Heel veel Dordtenaren hebben al plezier beleefd aan het wandelen langs
de kunstwerken. Wandelen, kijken en stil staan in het park werd hierdoor
nog meer een beleving.

Woensdag as 20 december komt hier een einde aan.

Is dit het definitief einde van alle beelden?
Nee, gelukkig niet, enkele beelden zullen blijven staan komende jaren. Er komt binnenkort zelfs een mooi nieuw kunstwerk bij van de bekende beeldend kunstenaar Ian Pieters die de Stichting Park Merwestein voor onbeperkte tijd in bruikleen mag hebben.

De vraag is ook wel gesteld aan de Stichting Park Merwestein waarom
we niet doorgaan met de huidige beeldenroute? Het antwoord hierop is
dat enerzijds een aantal beelden onderhoud nodig hebben en/of niet zo
lang tegen weer en wind bestand zijn en verwijderd moeten worden.
Anderzijds zijn de beelden in bruikleen van de kunstenaars tegen een
redelijke financiële vergoeding maar de Stichting heeft vooruitkijkend
andere doelstellingen heeft om haar middelen te gebruiken.