inspectie en reiniging riool

Vandaag is het riool onder het park geïnspecteerd en gereinigd. Onderdeel van de werkzaamheden was het verwijderen van boomwortels uit het riool.


Het riool onder het park loopt grofweg van de ingang Vrieseweg, onder de hertenkamp door richting ingang Singel.


Om de werkzaamheden mogelijk te maken waren eind vorig jaar al enkele permanente inspectiepunten van een nieuw deksel voorzien.

Het riool, dat zowel regenwater als vuil water afvoert, werd eerst geïnspecteerd, daarna werd met sterke waterstralen eventuele boomwortels verwijderd, waarna de hele buis grondig is gereinigd.