Schatzoeker vangt bot

Met een metaaldetector en een schep aan de slag gaan in het park… Zou dat mogen?

Eén schatgraver vroeg zich dat opeens af, nadat hij al een zestal opgraafpogingen had gedaan.

Nadat zijn apparaat aangaf dat er wat zou kunnen liggen, stak hij het gras weg en groef er op los. Na de zoektocht maakte hij het gat weer dicht en legde de graspollen weer op hun plek.

Toen opeens – wellicht geïnspireerd door opmerkingen van voorbijgangers – vroeg hij zich af of dit eigenlijk wel mocht. Navraag bij een medewerker van de gemeente leverde uiteraard een NEE op.

De APV is hier wat cryptisch in, maar ook gezond verstand zou een eind moeten helpen. Door het lossteken van het gras of het graven van kuilen, beschadig je planten en wortels en ontsier je het park. De schade die je aanricht moet bovendien weer hersteld worden; in dit geval door het opnieuw inzaaien van de plekken.

Artikel 2:10 A Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, onder, in, boven of aan een openbare plaats of openbaar water in strijd met de publieke functie van de openbare plaats of openbaar water
1.
Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het college een openbare plaats of openbaar water anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

Het is dus niet toegestaan. Wie het toch doet, riskeert een boete.