Stichting Park Merwestein ontvouwt plan voor het Werfje

Het plan wordt maandag 11 januari a.s. gepresenteerd aan de gemeente.

  • Conform een motie van 2016, die met grote meerderheid is aangenomen, blijft Het Werfje van en voor Park Merwestein en voor alle Dordtenaren;
  • De Stichting Park Merwestein krijgt Het Werfje in beheer;
  • Het Werfje wordt voor iedereen toegankelijk en de huidige functie blijft zoveel mogelijk gehandhaafd;
  • Het Werfje krijgt daarnaast een mooie maatschappelijke functie;
  • Gepleit wordt tevens voor een openbare WC, iets waar de lokale politiek al lang om gevraagd heeft.

Later deze maand wordt een enquête gehouden over de toekomst van Het Werfje onder 1.000 adressen rond Park Merwestein. Over de inhoud hiervan is ons weinig meegedeeld.

De Stichting Park Merwestein hoopt dat u zich hard maakt voor ons plan.

Bekijk het plan hier