Tagarchief: schouwronde

Overzicht schouwronde 2015

Afgelopen 13 mei is de jaarlijkse schouwronde gelopen, met mensen van de gemeente, het bestuur van de Stichting Park Merwestein, omwonenden en andere belanghebbenden.

Dit jaar had de Stichting vooraf punten geformuleerd en ingezameld en deze aan de gemeente overhandigd. Uiteraard kwamen er tijdens de wandeling ook nog genoeg punten bij.

IMAG1823

De gemeente heeft inmiddels commentaar bij elke punten aangeleverd, waaruit blijkt of zaken opgepakt worden en hoe, of wellicht niet en wat daarvoor de reden is.

Het doel van de gemeente is om openstaande punten ten minste voor de volgende schouwronde afgehandeld te hebben, maar we hebben al kunnen zien, dat er voortvarend gestart is met de diverse werkzaamheden.

De Stichting is erg tevreden over de samenwerking met de gemeente en de belangstelling die vanuit omwonenden en anderen getoond werd.

TypeOmschrijvingLocatieCommentaar gemeente
klachtVeel plassen na regenval, graag paden ophogenVoornamelijk pad langs Groenedijk en paden langs heuvel met kastanje (bij het werfje)Alle paden worden nagekeken en de locaties waar plassen blijven staan worden opgevuld.
klachtZwerfafval!!Voornamelijk in sloten en rond de speeltuin. Ook de buitenzoom van het park aan Vrieseweg en Groenedijk.
Is doorgegeven aan de aannemer om hier beter op te letten.
verzoekVeel hondenpoep en rommel aan het talud van de Groenedijk (buiten park), kunnen hier enkele vuinisbakken geplaatst worden?
Talud GroenedijkEr vindt geen uitbreidingen van afvalbakken plaats
verzoekSpeeltuin ligt hoger dan het omliggende pad. Wellicht kan dit gelijk worden getrokken, aangezien dit nu regelmatig valpartijen met zich meebrengt.
Speeltuin, zijde Groenedijk.Het hoogteverschil is ontstaan door noodzakelijk afschot en aanwezige boomwortels. Het hoogte verschil is normaal. Als het pad opnieuw geasfalteerd wordt kan het hoogte verschil worden opgelost.
verzoekHoud de zandbak zoals die is. Deze is nog precies zoals toen ik er als kind in speelde (in de jaren 50) en dat geeft mij een goed gevoel.
SpeeltuinAan de speelplaats wordt niet veranderd alleen het zand wordt ieder voorjaar ververst.
verzoekDe speeltuin is aan de kleine kant. Suggestie voor een peuterglijbaan de zandbak in, een grote schommel, kabelbaan en nog een klimrek op de speelheuvel.
Speeltuin In 2005 is de speelplaats opnieuw ingericht, hierbij zijn uitdagende speeltoestellen geplaatst die voor een breder categorie kinderen aantrekkelijk is. De speeltuin wordt niet verder uitgebreid.
verzoekDe bruggetjes naar het Bos van Staring zijn erg smal. Kunnen hier iets bredere voor worden geplaatst. Ook handig als grotere onderhoudsvoertuigen daar moeten zijn. Ook zal het bos daardoor meer een deel van het park voelen, wat gezien alle klachten wenselijk klinkt.
Sloot bos van StaringBruggetjes zijn nog goed en worden niet vervangen voor bredere bruggetjes. Het is niet wenselijk om de bruggen breder te maken, zodat er met vervoer over gereden kan worden.
VerzoekKan er weer een stuk van de beschoeiing aan de Groenedijk gerepareerd worden.Sloot aan de kant van de GroenedijkEr wordt gekeken of dit een gedeelte gerepareerd kan worden.
verzoekPlaats lijst met bomen uit bomenroute in het park.
Publicatiebord?SPM: Verwezen naar website parkmerwestein.nl
verzoekOp enkele plaatsen zijn in bochten enkele paaltjes geslagen om te voorkomen dat de hoeken worden afgesneden door werkverkeer (?) Dit werkt ongetwijfeld, maar ziet er niet uit. Kan hier een mooiere oplossing voor gevonden worden?
Pad van publicatiebord naar werf en pad van speelheuvel naar hertenkamp.Dit jaar wordt bij de herten wei de houten paaltjes vervangen door een ijzeren voethekje.
klachtPlassen op padenPad langs GroenedijkDe kuilen hier worden ook opgevuld.
klachtS.v.p. regelmatig de borden bij de ingangen schoonmaken.IngangenBorden zijn in week 19 schoon gemaakt en het bord bij het Berckepad is verplaatst buiten het hek.
verzoekOm mensen te verleiden de fiets te laten staan, is het wellicht een idee om bij de ingangen wat stalmogelijkheden te plaatsen? Wellicht met nietjes. Eventueel zouden zelfs de hekken pas achter deze opstellingen geplaatst kunnen worden.
IngangenBij de ingang bij de Kunstmin worden een paar fietsnietjes geplaatst zodat mensen hier hun fiets kunnen stallen. Verder wordt er gekeken of dit ook aan de kant van de Vrieseweg gerealiseerd kan worden.
klachtZowel de stoep als het grindpad bij de ingang aan de Vrieseweg, sluiten niet goed aan op de stenen van de ingang, waardoor de toch al aanzienlijke schade daaraan onnodig toeneemt.
Ingang VriesewegDe aansluiting worden opgevuld, zodat het weer aansluit op de bestrating.
verzoekVerzoek om ook fietsnietjes aan de kant van de Vrieseweg te plaatsen.Ingang VriesewegEr wordt gekeken of hier ook fietsnietjes geplaatst kunnen worden.
verzoekBij de ingang van het park Merwestein aan de kant van de Vrieseweg zijn wat tegels verzaktIngang VriesewegIs doorgegeven aan de servicemedewerkers Zij zullen de tegels omhoog brengen.
klachtPad tussen woning en speeltuin is ongelijk, asfalt breekt open door wortelvorming. Wellicht mogelijk pad op te hogen?
Ingang Groenedijk/speeltuinOpgenomen met beheer. Beheer gaat de wortelopdruk verwijderen, zodat het pad weer begaanbaar is.
verzoekHet metselwerk van de ingangen aan Vrieseweg, Berckepad en Singel is vies en sommige voegen laten los. Kan dit weer eens opgepakt worden?
Hekwerk eruit en opnieuw gecoat. Vrieseweg andere contructie op het hek overheen klimmen te voorkomen.Het metselwerk aan de kant van de Singel is recent hersteld. De toegang Vrieseweg en Berckepad worden binnenkort hersteld.
klachtSloten vies, bladeren en afvalGroenedijk, t.h.v. Hallincqlaan,maar ook eldersSloten worden in 2019/2020 uitgebaggerd. Sloten worden elk jaar gecontroleerd door het waterschap op doorstroming. Elk jaar wordt er blad verwijderd als dat nodig is.
klachtVeel poep in het park, kan hier beter op gecontroleerd worden?Gehele parkToezicht heeft aangegeven te controleren in de reguliere rondes.
Er is een hotspot van gemaakt. Dit houdt in dat de komende weken extra wordt gecontroleerd.
klachtOverlast door zwervers. Overnachtingen, ontlasting en zwerfafval. Graag meer controleGehele parkIn de reguliere diensten wordt hier op gecontroleerd. Ook Seris beveiliging moet hier op letten. Het gebeurd nog wel eens dat na sluitingstijd mensen over het hek klimmen. Er komt een voorziening op het hek van de Vrieseweg.
klachtEr wordt zeer veel gefietst in het park! Moeders die naar de speeltuin gaan, schoolkinderen (Johan de Witt) en de standaard mensen. Meer controle en beboeten!!
Gehele parkDit wordt in de reguliere diensten van Toezicht meegenomen en mensen die fietsen worden verbaliseerd.
klachtVeel werkverkeer in het park, dat niet werk-gerelateerd lijkt. Wordt er door bepaalde diensten wellicht geluncht op het werfje? Prima, maar voertuigen buiten het park houden s.v.p.!
Het Park is geen (par)keerplek!
Gehele parkEigen mensen zijn hier op aangesproken.
Grote voertuigen of auto's met een kar kunnen niet keren op het werfje maar moeten dit in het park doen.
klachtVerharding van de paden of andere maatregelen, waardoor men ook bij veel regen op de paden kan blijven lopen. Momenteel veranderen de paden bij veel regen snel in waterpoelen.
Gehele parkDe locaties waar plassen blijven staan worden binnenkort opgevuld, zodat het water weg kan en niet meer blijft staan op de paden.
verzoekBij de tweede fontein is een groot luik (kraan fontein?), maar deze wordt niet meer gebruikt. Kan deze weg worden gehaald?Fontein (binnen)vijverPut wordt verwijderd en zal aangevuld worden met grond en ingezaaid
verzoekVraag of de steunen onder diverse takken van bomen in het park een schilderbeurt kunnen krijgen.Div. PlekkenDe boomploeg zal de steunen weer recht zetten. Bekeken zal worden wanneer het schilderwerk uitgevoerd kan worden.
verzoekEr is gevraagd of de plantenbakken die vroeger aan de brug hingen, weer terug geplaats kunnen worden. Het onderhoud wordt dan door de stichting gedaanBrug pad parallel aan GroenedijkDe bakken zijn nu uitgeleend, maar kunnen in het najaar terug gehangen worden. Het onderhoud is dan wel voor rekening van de stichting.
klachtDe overlast van poep is in het hele park, maar nergens zo storend als in het Bos van Staring. Graag meer controle, en minimaal 2 afvalbakken. Wellicht een hondentoilet?Bos van Staring t.h.v. Hallincqlaan 15Klacht is doorgestuurd naar Toezicht om hier vaker te controleren. Toezicht heeft aangegeven om het bos van Staring mee te nemen met de controles
Het verzoek van een hondentoilet wordt in 2016 bekeken dan wordt er een nieuw hondenbeleid gemaakt.
verzoekBroodboom snoeien, omdat de beschutting die het nu biedt, mensen uitnodigt hun behoefte er achter te doen.
Bos van Staring t.h.v. Hallincqlaan 15De Aucuba's worden in het snoeiprogramma van het najaar gezet.
verzoekKan de esdoorn weer in vorm gesnoeid worden?
Bos van Staring t.h.v. Hallincqlaan 15De esdoorn wordt in het najaar/winter 2015 gesnoeid.
SuggestieVoor de diverse klachten m.b.t. tot het Bos van Staring is een integrale oplossing wellicht om het pad verhard te maken. Voordelen: Voelt meer als deel van het park, men voelt zich eerder gezien en gehoord en hondenpoep is veel beter zichtbaar, ook voor de baasjes.Bos van StaringHet is aangelegd als bos met een natuurlijk pad. Niet wenselijk om hier een verhard pad te maken.
verzoekVraag van bewoner Hallinqlaan. Kan de Kastanje achter de woning in het bos van Staring gesnoeid worden?Bos van StaringDe boom wordt nagekeken en indien nodig gesnoeid.
verzoekOf de grote bolesdoorn gesnoeid kan worden. Jaren geleden is dit ook gebeurd.Bos van StaringDe grote bolesdoorn kan dit najaar gesnoeid worden.
verzoekIn de grote beuk in het bos van Staring zit dood hout.Bos van StaringDe Beuk wordt bekeken en als er dood hout in de kroon zit wordt dit verwijderd.
VerzoekEr werd gevraagd of de waterkwaliteit verbeterd kan worden door waterplanten aan te brengen.
Alle sloten en waterpartijenDe vraag is doorgestuurd naar afdeling Beheer. Zij zullen kijken wat er aan gedaan kan worden.

Jaarlijkse schouwronde is vanavond

Vanavond 13 mei organiseert de gemeente de jaarlijkse schouwronde in Park Merwestein, met als doel samen met belanghebbenden de staat van het park te bekijken en eventuele actiepunten op te nemen.

Omwonenden hebben een uitnodiging in de bus ontvangen, maar de inloop is vrij, dus u bent van harte welkom om mee te lopen.

Stichting Park Merwestein heeft dit jaar op voorhand enkele punten aangeleverd bij de gemeente, maar ongetwijfeld komt daar op het moment zelf nog de nodige input bij.

De schouw begint om 19:00 bij het werfje bij de ingang van het Berckepad en duurt ongeveer anderhalf uur.

Heeft u input voor de schouwronde 2015?

In de avond van 13 mei a.s. verzorgt de gemeente de jaarlijkse schouwronde in ons park.

Het doel daarvan, is om – onder leiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers – met zoveel mogelijk belangstellenden een ronde door het park te maken. Daarbij zal worden stilgestaan bij de punten van aandacht en mogelijke zorg in het park.

Iedereen is welkom en er volgt nog nader bericht vanuit de gemeente over de plaats en tijd.

We hebben deze keer met de gemeente afgesproken om vooraf punten van aandacht aan te geven. Wij nodigen hierbij dan ook iedereen uit, deze voor 15 april a.s. aan ons te mailen: stichtingparkmerwestein@gmail.com

embleem_stichting1_1