Stichting Park Merwestein

De Stichting Park Merwestein werd op 11 maart 1997 opgericht, met de volgende doelstellingen:

  • het behoud van het landgoed genaamd Park Merwestein, met de daarop aanwezige flora en fauna
  • het behoud van de Tuinmanswoning, een gemeentelijk monument
  • het behoud van het bevrijdingsmonument van Hans Petri alsmede het behoud van het oorlogsmonument voor de Geheime Dienst Nederland, bestaande uit drie herdenkingsstenen
  • behoud van de kwaliteit van Park Merwestein als ecologisch, cultureel, sociaal en pedagogisch instituut
  • het vertegenwoordigen van de belangen van de bezoeker van Park Merwestein.

De Stichting heeft regelmatig contact met de gemeente over het beheer- en onderhoudsbeleid en over de actuele staat van het onderhoud van Park Merwestein. Elk jaar is er een parkschouw, waarbij de gemeente samen met de Stichting de staat van het Park opneemt. Bij te vergunnen evenementen in het Park wordt de Stichting geconsulteerd.

De Stichting is alert op onregelmatigheden in het Park zoals wangedrag, vernieling, gevaar. Zij onderhoudt daarover contact met de gemeente. Ook let de Stichting op het welzijn van de dieren in het Park.

Waar en wanneer mogelijk bevordert de Stichting de bekendheid van het Park en de daarin voorkomende flora en fauna voor de burgers en bezoekers van Dordrecht. De Stichting beheert daartoe onder meer een bomenroute en deze website.

De Stichting werkt voor het kunnen bereiken van haar doelstellingen zo veel mogelijk samen met andere (algemeen nut beogende) instellingen in Dordrecht en is aangesloten bij het Historisch Platform Dordrecht.

Steun onze doelstellingen

Iedereen kan donateur worden van de Stichting. De minimum bijdrage is €7,50 / jaar. Donateurs ontvangen een jaarlijkse nieuwsbrief.

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties zijn fiscaal aftrekbaar*.

Steun de Stichting en word donateur!


Het bestuur van de Stichting Park Merwestein wordt gevormd door:
  • Constantijn Papaïoannou, voorzitter
  • Ad Wildeman, secretaris
  • René Bloem, penningmeester
  • Corrie v/d Brink, algemeen lid
  • Willem Johannesma, algemeen lid

Mail voor de stichting kunt u richten aan:
stichtingparkmerwestein@gmail.com

KvK: 41122141
RSIN: 805635683
ANBI: 53748
Bank: NL81INGB0007668934
Postadres: Hallincqlaan 9 – 3311 SC  Dordrecht

het oudste stadspark van Dordrecht