Monumenten en kunst

Doordat het Park zelf een gemeentelijk monument is, zijn er enkele oude elementen in het park ook onderdeel van die status, waaronder de Parkwachterswoning en de drinkwaterfontein, die daarvoor staat.

Ook de rol die het park in de oorlog heeft gespeeld, is terug te lezen in onder andere de gedenkstenen voor de verzetstrijders, en natuurlijk het oorlogsmonument ‘De Levensboom‘ van Hans Petri.

Zeer herkenbaar voor velen is ook het herdenkteken voor burgemeester Wichers.

In 2021 was de beeldententoonstelling Stad in Beeld, Beeld in Park te zien. Een groot deel van de werken uit die tentoonstelling zijn nog te vinden in het park.

Een verder overzicht inclusief locaties, vindt u op de plattegrond.het oudste stadspark van Dordrecht