‘De Levensboom’ – Hans Petri

Op de plaats waar vroeger villa Merwestein stond, staat nu een oorlogsmonument. Het draagt de naam ‘de Levensboom’ en is gemaakt door Hans Petri.

Hans Petri aan het werk aan het beeld.

Vorm en materiaal
De Levensboom  is vervaardigd uit Franse witte hardsteen (Vaurion).

Symboliek
Het basement van de zuil wordt gevormd door vier figuren, die de ellende van de oorlog en de hunkering naar de bevrijding en het leven uitbeelden. Uit dit basement groeit een krachtige levensboom op: een zware stam, getooid met takken, bladeren en bloemen. Talrijke figuren vormen in hun onderlinge opeenvolging een geleidelijke overgang van de oorlogsellende naar het vreugdevolle, eeuwige leven. Zij symboliseren de oneindige levensdrang van mensen, ondanks dood en smart.

Bij de stam staat een oude vrouw afgebeeld, die wordt opgevolgd door een jong gezin met hond, verwijzend naar hoop op vrede en een toekomst. Een feestvierende harlekijn tussen bladeren en openbarstende zaden symboliseert vreugde en hoop. Vervolgens is er een feniks te zien, die uit het vuur herrijst. De beeltenis is een symbool van onsterfelijkheid en eeuwige verjonging na ondergang, en verwijst naar de wederopbouw en de hoop op een betere toekomst. Het geheel wordt bekroond door drie engelen, die de triomf van vrede en herwonnen vrijheid over de wereld uitbazuinen.


Onthulling monument, 10 september 1952

Herdenkingen
Eens in de vijf jaar herdenkt de gemeente uitgebreid de bevrijding bij het monument. Ook is in 2019 het bombardement op het park en de omgeving hier herdacht.

het oudste stadspark van Dordrecht