Financiën

Financiën

 
De Stichting Park Merwestein is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat brengt onder meer met zich mee, dat elk jaar het beleidsplan en de financiële verslaglegging moet worden gepubliceerd.

 

Jaarrekening 2019

het oudste stadspark van Dordrecht