Word Donateur!

embleem_stichting1_1

Door uw financiële bijdrage aan de Stichting Park Merwestein, helpt u ons onze doelstellingen te realiseren.

Als donateur ontvangt u de jaarlijkse nieuwsbrief en wordt u waar nodig tussentijds op de hoogte gehouden van o.a. evenementen.

De minimale bijdrage is vastgesteld op € 7,50 / jaar.

Jaarlijkse bijdrage

Wij zijn het meest gebaat bij een jaarlijkse bijdrage. Bijkomend voordeel is, dat het bedrag dat u doneert aftrekbaar is van de belasting.

Om donateur te worden, maakt u het minimale bedrag, of meer, over aan de stichting:

 • rekeningnummer: NL81INGB0007668934
 • ten name van: Stichting Park Merwestein, Dordrecht
 • onder vermelding van: het donatiejaar (bijv: Donatie 2015) en uw adresgegevens

Zodra we uw betaling ontvangen hebben, sturen we u de laatste nieuwsbrief toe.

Belastingaftrek

De Stichting Park Merwestein is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn periodieke donaties aftrekbaar van de inkomstenbelasting, met andere woorden: U betaalt geen inkomstenbelasting over dat deel van uw inkomen, dat gelijk is aan de donatie. Afhankelijk van uw inkomen, is uw voordeel dan zo’n 40% van het donatiebedrag. Dit voordeel kunt u uzelf gunnen, of wellicht gebruiken om uw beoogde donatie iets hoger uit te laten vallen. De belastingdienst heeft voor deze regeling wel bepaalde voorwaarden.

De voorwaarden zijn:

 • U doneert een (redelijk) vast bedrag per jaar
 • U doneert minimaal 5 jaar achtereenvolgend
 • Er is een overeenkomst tussen u en de Stichting

Als u gebruik wilt maken van de belastingaftrekbaarheid van uw donatie, dan kunt u gebruik maken van dit formulier.

 • Vul het volledig in (liefst digitaal)
 • Onderteken het formulier
 • Verzend het vervolgens naar:
  • Stichting Park Merwestein
  • Hallincqlaan 9
  • 3311 SC  Dordrecht

Wij sturen een door ons ondertekend exemplaar van het formulier ondertekend naar u terug. Bewaar dit goed bij uw belastingpapieren.

Bij het opgeven van de donatie (gift) bij het invullen van uw belasting, vermeldt u:

 • Het gedoneerde bedrag
 • De naam van de stichting: Stichting Park Merwestein
 • Ons RSIN nummer: 805635683
Eenmalige donaties

Elk bedrag is uiteraard welkom! Wilt u een eenmalige donatie doen, maak dan simpelweg het bedrag naar ons over, onder vermelding van: Eenmalige bijdrage

Mocht u overwegen de Stichting op te nemen in uw testament, neemt u dan via de mail contact met ons op.

Vragen?

Heeft u vragen over uw donatie, de belastingaftrekbaarheid of andere zaken of heeft u geen printer? Neem dan via de mail contact met ons op.

Bedankt!

Geef een reactie

het oudste stadspark van Dordrecht