Privacybeleid

Privacyverklaring Stichting Park Merwestein

De Stichting Park Merwestein kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

Informatie die u ons verstrekt via e-mail, telefoon, sociale media: Facebook, Twitter, WhatsApp. Google+, LinkedIn.

Persoonsgegevens die de Stichting Park Merwestein verwerkt:

De Stichting Park Merwestein verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • U bent donateur
 • U wordt donateur
 • U heeft vragen, verzoeken, ideeën e.d. omtrent Stichting Park Merwestein of Park Merwestein
 • U bent contactpersoon van een leverancier
 • U bent contactpersoon van een samenwerkingspartner, zoals gemeente, educatieve instelling, cultuurhistorische of natuurhistorische instelling, media.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Zonder uw toestemming worden geen persoonsgegevens en / of  beeld- en / of geluidsmateriaal van u of uw minderjarige kind -jonger dan 16 jaar- gepubliceerd op onze website www.parkmerwestein.nl  of onze sociale mediakanalen Twitter, FaceBook en YouTube.

De Stichting Park Merwestein kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doelen:

 • Ontvangen en verwerken van donaties
 • Versturen van de nieuwsbrief, wat onlosmakelijk verbonden is aan het donateurschap.
 • Versturen van correspondentie
 • Betalen van facturen
 • Communicatie met donateurs
 • Communicatie met leveranciers
 • Communicatie met samenwerkingspartners

Bewaartermijn:

De Stichting Park Merwestein zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zodra uw donateurschap wordt beëindigd, worden uw persoonsgegevens uit ons bestand verwijderd. Zodra u geen contactpersoon meer bent van een derde partij, worden uw persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet met derden gedeeld, tenzij dit van rechtswege is toegestaan.

Rechten van betrokkenen:

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de Stichting Park Merwestein van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de Stichting Park Merwestein van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de Stichting Park Merwestein te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Dan kunt u uw verzoek hiertoe sturen naar stichtingparkmerwestein@gmail.com  of Hallincqlaan 9, 3311 SC Dordrecht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Stichting Park Merwestein maakt gebruik van hoogwaardig beveiligde computers waarop de persoonsgegevens worden opgeslagen. De gegevens worden op een zo gering mogelijk aantal computers bewaard. Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. De Stichting Park Merwestein zal uw informatie niet delen met andere partijen. De VRU neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Andere websites:

Onze website www.parkmerwestein.nl  bevat links naar andere websites bevatten zoals Twitter, Facebook, YouTube of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Updates voor deze verklaring:

De Stichting Park Merwestein kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. De meest recente versie van onze privacy verklaring vindt u hier.

Contact:

Als u contact wilt opnemen met de Stichting Park Merwestein over een aspect van ons privacybeleid, kunt u ons een bericht sturen: stichtingparkmerwestein@gmail.com  of Hallincqlaan 9, 3311 SC Dordrecht.

het oudste stadspark van Dordrecht