Boom 70

naar Boomoverzicht

Boom 69 < Boom 70 > Boom 71


Amerikaanse linde
Tilia americana 'Nova'Geslacht Familie
Tilia Malvaceae
Linde Kaasjeskruidfamilie

Plantjaar: 1980 (geschat)


Beschrijving van de cultivar 'Nova':

Deze cultivar bereikt een hoogte van maximaal 25 m en een breedte van circa 20 m.

Jonge bomen hebben een gladde grijze bast, bij oude exemplaren is deze regelmatig ondiep gegroefd.

Jonge twijgen zijn glad, olijfgroen en aan de zonzijde en top vaak roodbruin. Het blad is opvallend groot en heeft een abrupt toegespitste bladtop.

De bladvoet is scheef hartvormig en de bladrand is grof gezaagd. Aan de bovenzijde is het blad donkergroen, de onderzijde is lichter.

Vanaf juli verschijnen de tuilen met geurende lichtgele bloemen. Afzonderlijke bloemen hebben een doorsnede van circa 1,2 cm. Het schutblad is circa 11 cm lang. ‘Nova’ heeft een smallere en regelmatigere kroonvorm dan de soort.

Evenals de soort is ‘Nova’ gevoelig voor luis en de daaruit voortkomende honing- en roetdauw.

bron | © info


Beschrijving van de soort Tilia americana:

De Amerikaanse linde (Tilia americana var. americana) is een boom die van nature voorkomt in het oostelijke deel van Noord-Amerika en van daaruit via Engeland in cultuur is gebracht.

De tamelijk snel groeiende boom kan tot 20 m hoog worden en heeft een brede, halfopen kroon. De jonge twijgen zijn appelgroen en kaal. De eivormige knoppen zijn groen.

De 8-20 cm grote bladeren zijn breed eirond en hebben een zeer scheve bladvoet. De geelachtig groene, kale bladeren hebben zowel aan de boven- als onderzijde dezelfde kleur. De bladsteel is 3-5 cm lang.

De boom bloeit in juli met heldergele bloemen. Ze vormen hangende tuilen van zes tot vijftien bloemen. Het schutblad is langer dan de bloeiwijze.

De ronde vruchten hebben geen ribben.

De Amerikaanse linde wordt aangetast door de lindebladluis, waardoor overlast door honingdauw wordt veroorzaakt.

bron | © infonaar Boomoverzicht


Boom 69 < Boom 70 > Boom 71