135 + 1

Zondag 10 mei was het precies 135 jaar geleden dat Park Merwestein werd opengesteld voor het publiek.

Zondag 10 mei was de datum waarop het bestuur van de Stichting Park Merwestein in samenwerking met de werkgroep Beeld in Park een rondleiding gepland had langs de 15 beelden die in het kader van het jubileumjaar 2020 in het Park geplaatst zouden worden met aansluitend een donateursborrel namens de Stichting Park Merwestein.

Zondag 10 mei is uiteindelijk ogenschijnlijk een normale dag geworden in Park Merwestein met het uitlaten van honden, kinderen en onszelf. Gelukkig is Nederland niet als andere ons omringende landen van de ene op de andere dag veranderd in een lockdown dictatuur met ernstige beperkingen van vrijheden en drastische strafmaatregelen bij overtreding. Park Merwestein is opengebleven en we mogen op gepaste afstand van het Park genieten, als het binnen ons even teveel wordt. 

Park Merwestein en alle andere stadsparken hebben bewezen in deze  tijden dat ze een grote troost en afleiding bieden, als alle andere mogelijkheden hiertoe beperkt of zelfs verboden zijn. Juist deze tijd toont aan dat wij erg zuinig moeten zijn op het schaarse, kwetsbare en soms bedreigde groen in de binnensteden. In de media is gelukkig ook steeds meer aandacht voor het bewezen nut van stadsparken. Het is gebleken dat stadsparken in belangrijke mate een positieve invloed hebben op ons welzijn.  Stadsparken bieden rust, dempen verkeerslawaai, koelen de stad en vangen ook veel regenwater op.

De Stichting Park Merwestein draagt een steen bij door zich in te zetten voor het behoud van Park Merwestein. Met steun van onze donateurs en een ieder die het Park liefheeft, zullen wij ons blijven inzetten voor het behoud van het karakter, de omvang en optimaal onderhoud van Park Merwestein.

135 jaar Park Merwestein zal ondanks alle afgelastingen van dit jaar niet onopgemerkt blijven. De geplande festiviteiten zullen verplaatst worden naar 2021. De Stichting Park Merwestein zal u hiervan op de hoogte houden.

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein wenst u nu en in de toekomst nog vele mooie momenten toe in ons mooie Park Merwestein.