Alle berichten van webredactie

Hollandse iep omgevallen

Vanochtend is er een boom omgevallen in het park.

De boom, een Hollandse iep van een jaar of 70 werd al in de gaten gehouden, omdat zijn wortelgestel al slecht was. De wind van de afgelopen dagen heeft vermoedelijk de laatste zet gegeven.

NB op de bovenste foto zie je de fundering van het oude ganzenverblijf, dat op de foto van dit bericht nog bewoond werd.

Gedicht van Astrid van Pieterson

PARK MERWESTEIN

Eens zette ik wankelend vastberaden
Mijn eerste stapjes aan moeders hand
Verbaasde mij over de herten en paden
Dacht: waar ben ik nu weer in beland?

Het leek een bos eindeloos en groot
gevuld met groen, bloemen en geuren
waar ik ten diepste van genoot
wachtend wat er zou gebeuren

We verkenden als kleuters een houten brug
Stampvoetten om de kikkers te wekken
Ze vluchtten weg en keerden weer terug
Bewaakten de sloot, kwaakten als gekken

De winter kwam, het water werd ijs
Wij kleumden, wij schaatsten, en vielen
Met vallen en opstaan werden we eindelijk wijs
Vadertje Tijd zat ons flink op de hielen

Ooit zocht ik kastanjes met mijn geliefd kind
Gretig graaiend naar het glansbruine goud
Begerig zoekend met de neus in de wind
Jaren vloden, ineens was ik oud

Als ik nu voorbij loop, voel ik vreugde en pijn
Bij die beelden uit vervlogen jaren
En zal herinneringen aan Park Merwestein
Zorgvuldig in mijn Dordts hart bewaren

De bekende Dordtse dichteres Aviél Astrid van Pieterson is geboren en getogen in Dordrecht. Zij heeft tot haar elfde in de Sumatrastraat gewoond. Zeker in haar jeugd heeft Park Merwestein een centrale rol gespeeld: Astrid zette haar eerste stappen in Park Merwestein, voerde er de herten, schaatste op de vijvers en sloten. Trots hees zij met de padvinderij de Nederlandse vlag op Bevrijdingsdag bij de levensboom van Hans Petri.

Als u meer over Astrid en haar werk te weten wilt komen, dan kunt u haar website bezoeken:
www.astridvanpieterson.nl.

Wij danken Astrid voor dit mooie gedicht.

Wilt u reageren of heeft u ook herinneringen aan Park Merwestein?
Deel deze met ons!

U kunt uw  reacties en/of herinneringen mailen naar stichtingparkmerwestein@gmail.com of sturen naar Stichting Park Merwestein p/a Hallincqlaan 9, 3311 SC  Dordrecht.

Uw Park Merwestein in de uitverkoop?

Wist u dat het grondgebied van Park Merwestein in 1884 door de gemeente Dordrecht geheel betaald is met geschonken geld, dat door een crowdfunding onder de Dordtenaren bijeen is gebracht? Eén van de voorwaarden van de schenking was dat er geen grondgebied van Park Merwestein vervreemd zou worden.

Ook nu nog zou dit een morele verplichting voor de gemeente Dordrecht moeten zijn, vooral in deze tijden van klimaatverandering en het rondwarende coronavirus, waarin men nog meer dan ooit behoefte heeft aan groene longen in de stad. Maar nee, de gemeente wil geld zien door een deel van het grondgebied van Park Merwestein te verkopen. 

Het lijkt al sinds decennia een hobby te zijn van de gemeente Dordrecht om Park Merwestein met grote regelmaat in zijn bestaan en voortbestaan te bedreigen. Na de dreigende afstoting door verkoop van het parkwachtershuisje, Bos van Staring en een aanzienlijk stuk park aan de Oranjelaanzijde en de dreigende afschaffing destijds van het ’s avonds sluiten van het park, dreigt de gemeente nu een groot stuk Park Merwestein te verkopen, waarop onder andere het gebouw Het Werfje staat. Mogelijke toekomstige bestemmingen zouden horeca of onderwijs zijn. Deze opties zijn zeer ongewenst voor flora, fauna, en omwonenden. School Mühring zorgt nu al voor overlast.

Tot nu toe heeft de Stichting Park Merwestein samen met een groot aantal Dordtenaren en andere verontruste Park Merwestein-liefhebbers deze acties van de gemeente kunnen voorkomen. Het lijkt alsof het u nu weer niet gegund is, dat u ongestoord kunt blijven genieten van een van de mooiste stadsparken van Nederland.
Verkoop van grond van Park Merwestein moet te allen tijde voorkomen worden! We verliezen dan voor altijd een stuk Park Merwestein.

De Stichting Park Merwestein heeft zich met een groot aantal verontruste bewoners Berckepad/Singel/Vrieseweg verenigd om een draagvlak tegen de maatregelen te creëren. Wij hebben een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad gestuurd.
Onze grootste voorkeur is om de huidige situatie te handhaven, waarbij Het Werfje volledig ten dienste staat van Park Merwestein: Het Werfje wordt door de medewerkers van stadsbeheer gebruikt als uitvalsbasis voor onderhoud van en toezicht op Park Merwestein en andere locaties in de stad. 

De brief die vorige week is bezorgd bij het gemeentebestuur, kunt u hier lezen. Wij zullen u blijven informeren over de gang van zaken. U kunt ons altijd reacties en steunbetuigingen sturen.

U kunt uw  reacties en/of steunbetuigingen mailen naar stichtingparkmerwestein@gmail.com of sturen naar Stichting Park Merwestein p/a Hallincqlaan 9, 3311 SC  Dordrecht.


In de media:

Twitter:

https://twitter.com/GKleinpaste/status/1307997391866470400?s=08