Tagarchief: fontein

Pad rond ‘oude fontein’ opnieuw bestraat

Momenteel wordt hard gewerkt aan de herbestrating rond het plantsoen waar vroeger de fontein stond.

Eerst is het binnenste gedeelte opnieuw voorzien van asfalt, nu worden de klinkertjes opnieuw gelegd.

De werkzaamheden waren nodig omdat door wortelopdruk en inklinking struikelgevaar was ontstaan.

Bij de heraanleg van de bestrating is tevens rekening gehouden met goede afwatering van het gebied.

Oude put fonteinbediening verwijderd

Bij de kleine fontein, in de buurt van de parkwachterswoning, bevond zich in het talud een metalen klep, die een put afsloot waaronder de oude bediening van de fontein zat.

De bediening van deze fontein is reeds lang geleden verplaatst, maar de put was nooit weggehaald. De Stichting heeft de gemeente in de laatste schouwronde verzocht de put te verwijderen.

Afgelopen donderdag is de put verwijderd. De plek is opnieuw ingezaaid.

Oude put en deksel verwijderd
Oude put en deksel verwijderd

Meerkoeten verlaten nest, grote fontein weer aan!

IMAG2112

Afgelopen tijd is de grote fontein aan de vijver langs de Groenedijk niet aan geweest.

Hiervoor waren twee redenen. Allereerst was er tijdens werkzaamheden aan de beschoeiingen een kabelbreuk ontstaan. Gelukkig is dit enige tijd geleden al weer hersteld. De tweede reden was, dat er in de tussentijd een meerkoetnest op de spuitmond was gebouwd.

Volgens de Flora- en Faunawet mag zo’n nest niet worden verwijderd. Nu de kuikens en de ouders het nest hebben verlaten, kon de fontein eindelijk weer aan.

Behalve een mooi gezicht, is de fontein ook belangrijk voor de waterkwaliteit.

Reparatie stroomkabels kleine fontein

De kleinere fontein tussen speelheuvel en hertenkamp is dit voorjaar nog niet aan geweest.

De fontein moest gereinigd worden, maar al snel bleek dat er ook iets anders speelde. Bij het vervangen van de beschoeiing enige tijd geleden, was de stroomtoevoer beschadigd geraakt.

Om dit te kunnen repareren, moesten vanaf de hertenkamp de stroomkabels vervangen worden.

Vervangen stroomkabels kleine fontein
Vervangen stroomkabels kleine fontein