Parkwachterswoning

Het in Park Merwestein aanwezige witte huis is een zogenaamde Tuinmanswoning. Het werd in 1885, na de ingebruikneming van Het Landgoed Merwestein als openbaar park Parkwachterswoning genoemd.

parkwachterswoning

Dit huis is nog de enige overgebleven bebouwing van de oude buitenplaats Merwestein. Het is gebouwd omstreeks 1852 in opdracht van de eigenaar van de buitenplaats, Otto Boudewijn ‘t Hooft van Benthuizen.

De architect is onbekend. Bouwstijl: eclecticisme, voornamelijk beïnvloed door het neo-
classicisme. Een totale renovatie heeft plaats gevonden eind 2000, waarbij de woning binnen is aangepast aan de huidige geldende normen.

Deze woning werd in het verleden bewoond door personen in de
functie van toezichthouder. Zij beheerden en onderhielden het groen in het park. Tevens verzorgden zij de dieren enk werd het park door de toezichthouder geopend en gesloten.

Helaas is aan deze werkzaamheden een einde gekomen. ‘In betere tijden‘ werd het park ‘s morgens om 07.00 uur door de toezichthouder, ook wel parkwachter genaamd, geopend en een kwartier na zonsondergang gesloten. De parkwachter controleerde dan of er bij het sluiten nog bezoekers in het park aanwezig waren. Vroeger luidde de parkwachter een bel, ten teken dat hij het park ging sluiten. Het bezoek verliet dan het park, waarna de parkwachter zijn ronde maakte en de vier toegangshekken sloot.

De parkwachter was het aanspreekpunt voor de bezoekers. Ook verleende hij eerste hulp bij ongelukken. Hulpdiensten werden bij ernstige ongelukken door hem opgeroepen.
Bij het openen en sluiten van de hekken controleerde hij ook het
welzijn van de dieren en controleerde hij op vernielingen etc.

Veel parkwachters waren vroeger beëdigd als “Onbezoldigd
Rijksveld-wachter”, om gebruik te kunnen maken van bepaalde bevoegdheden zoals aanhouding, staandehouden en het opmaken
van een proces verbaal. De huidige benaming is “Buitengewoon Opsporingsambtenaar”. De parkwachter van Park Merwestein is (was) 24 uur per dag bij zijn werk betrokken, en dat 7 dagen per week.

Na de pensionering van de voorlaatste parkwachter in de jaren ’90
heeft de woning geruime tijd leeg gestaan of is bewoond geweest
door een kraakwacht. Er bestonden zelfs plannen bij de gemeente Dordrecht om het huis te slopen of te verkopen. Mede door een ontbrekende parkwachter namen de vernielingen, het doden van
dieren door honden en de verwaarlozing van het park toe.

Er kwam een massaal protest van de Dordtse bevolking. Dat protest werd gekanaliseerd door oprichting van de Stichting Park Merwestein in 1997.

Op verzoek van deze Stichting, die werd bijgevallen door
een aantal gemeenteraadsleden, stelde het gemeentebestuur een budget beschikbaar voor een grondige renovatie van het park en tenslotte ook voor de Parkwachterswoning.

In 2001 betrok de toen aangestelde parkwachter de gerenoveerde woning. Het bestuur van de Stichting Park Merwestein had hem dringend aanbevolen bij het gemeentebestuur. Hij was al meer dan 25 jaar werkzaam in het park en had in al die jaren blijk gegeven van deskundigheid, zowel wat de verzorging van de flora als van de fauna betrof. Onmiddellijk trad verbetering in.
De nieuw aangestelde parkwachter zorgde voor orde en rust in het
park, en dat was goed te zien.

het oudste stadspark van Dordrecht