Bloemfontein verhoogd

In het kader van de aankomende beeldententoonstelling ‘Stad in beeld, beeld in park‘, heeft een al jaren in het park aanwezig kunstwerk van één van de deelnemende kunstenaars een metamorfose ondergaan om de zichtbaarheid te vergroten.

Het gaat om het kunstwerk ‘Bloemfontein‘ van Jan Asjes van Dijk, welke al sinds jaar en dag in het midden van de oude fonteinvijver staat.

Het kunstwerk is een overblijfsel van een soortgelijke tentoonstelling in 1977, getiteld ‘Beelden in Dordt, waar bovengenoemde kunstenaar ook exposeerde. Na de tentoonstelling is het beeld, met instemming van de kunstenaar, in het park achtergebleven. Daar stond het jarenlang in het midden van wat toen nog een actieve vijver was.

Al heel lang geleden is vanwege lekkageproblemen besloten de fontein te verhuizen naar de huidige plek in de watergang langs de Groenedijk en is de oude vijver ingeplant met hortensia’s. Hierdoor was het beeld na enkele jaren amper nog te zien.

Dit is nu, wederom in samenspraak met de kunstenaar, verholpen, door het duurzaam te verhogen.

Het beeld zal – hopelijk dit jaar – dus weer deel uitmaken van een beeldententoonstelling. Meer informatie daarover leest u hier.