Tuin van Lips

Na de opening van het stadspark in 1885, zijn er nog twee stukken grond aan het park toegevoegd. Een daarvan is het Bos van Staring, de ander verdient de naam ‘Tuin van Lips’.

Achter dit -als bospad ingericht- lapje grond, schuilt een interessant stukje geschiedenis.

Dit stuk grond was vroeger een onderdeel van een groter perceel, reikend tot aan de Singel, waar dhr. J. Stoop in de beginjaren van de 20e eeuw een kapitale villa op (ver)bouwt. In de dertiger jaren verkoopt hij het aan B.H.M. Lips, een zoon van de oprichter en later eigenaar van het bekende brandkasten- en slotenbedrijf.

 • Tuin van Lips
 • Brug in tuin Lips, naar het park
 • Voorzijde villa Lips
 • Achterzijde villa Lips en tuin

 

Deze heer Lips heeft tot aan de oorlog kunnen genieten van het pand en de schitterende tuin. Het pand werd beschadigd door het bombardement op Villa Merwestein van 1944.

Het gebouw werd na de oorlog onbewoonbaar verklaard en gesloopt. Dhr. Lips wilde met het geld wat hij kon krijgen vanuit de wederopbouw-fondsen een nieuw huis gaan bouwen.

In editie 59 (2016) van Dordrecht Monumenteel wordt in het openingsartikel ook aandacht besteed aan deze oorspronkelijke villa.

De Gemeente had inmiddels andere zorgen. Door toenemend autoverkeer -voornamelijk van en naar Kunstmin- bleek dit stuk van de Singel niet breed genoeg. Om de weg te kunnen verbreden, had zij reeds met succes enkele eigenaren van belendende panden zover gekregen, een strook grond (waar een sloot lag) af te staan aan de gemeente.

verzoek aan Lips tot verkoop strook slootZo werd ook een verzoek ingediend bij dhr. Lips. Deze was niet geheel onwelwillend, maar zag het als een kans gelijk enkele eigen problemen aanhangig te maken bij de gemeente.

afwijzing Lips verkoop strook slootOnder andere wilde de aanvraag voor zijn bouwvergunning niet vlotten en wilde hij een groot en duur hek om zijn nieuwe villa heen hebben. Enkele briefwisselingen volgden, maar ze kwamen er niet uit.

Toen overleed plots dhr. Lips en speelde tegelijk een andere kwestie. Dordrecht had een nieuwe burgemeester, dhr. van der Dussen, waarvoor de gemeente maar geen woning kon vinden. Oud-burgemeester Bleeker woonde nog in de villa aan de Johan de Wittstraat, en bovendien voldeed deze villa -mede gezien aankomende saneringsplannen- niet meer en koop van een bestaand huis liep steeds uit op niets, dus werd uiteindelijk maar gekozen voor nieuwbouw. De grond van dhr. Lips leek hiervoor een uitgesproken kandidaat. Bovendien kon dan eindelijk de Singel worden verbreed.

foto krantenartikel - braakliggende grondOm het betaalbaar te houden, zou de voorkant van het perceel gesplitst worden. Het gedeelte naast de burgemeesterswoning zou particulier verkocht worden.

notulen - voorstel toevoeging parkDe achterzijde van het perceel -de tuin van de oude villa- was niet direct geschikt voor bebouwing en zou toebedeeld worden aan Park Merwestein, gezien ‘het park de afgelopen jaren zo door nieuwbouw was ingesloten’.

Gedeelte bouwtekening burgwoningDe erfgenamen van dhr. Lips gingen akkoord en de grond werd voor fl 30.000,- gekocht, de burgemeesterswoning voor ruim het dubbele gebouwd en het park kreeg haar uitbreiding. Tot 1980 hebben Dordtse burgemeesters in dit huis gewoond.

 • Tuin van Lips
 • Tuin van Lips
 • Tuin van Lips
 • Tuin van Lips
 • Tuin van Lips
 • Tuin van Lips
 • Tuin van Lips

Het lapje grond is ingericht als bospad en door de jaren heen voorzien van bomen, voornamelijk esdoorns en elzen. In de jaren ’80 is de sloot tussen beide stukken grond doorgetrokken, waardoor een eilandje ontstond. Mede hierdoor is het een erg vogelrijk gebied geworden. De enige boom uit de oorspronkelijke tuin, een venijnboom (taxus baccata) van bijna 100 jaar oud, is helaas begin 2015 omgevallen tijdens een storm.

het oudste stadspark van Dordrecht