Boom 12

naar Boomoverzicht

Boom 11 < Boom 12 > Boom 13


Japanse sierkers
Prunus serrulata 'Kanzan'Geslacht Familie
Prunus Rosaceae
Kers Rozenfamilie

Plantjaar: 2003


Beschrijving van de cultivar 'Kanzan':

Behoort tot de bekendste en meest gebruikte Japanse sierkersen. Vormt een breed vaasvormige kroon die op latere leeftijd iets uitzakt met overhangende takken.
Hoogte 8 – 10 m, breedte 5 – 8 m. De gladde bast is bruingrijs, twijgen roodbruin.

Het jonge loof is bronskleurig en verschijnt gelijktijdig met de bloei. In de zomer kleurt het donkergroen met een iets blauwgroene onderzijde. De herfstkleur is geel tot oranje. Het elliptische blad heeft een lang toegespitste bladtop en de bladrand is soms dubbel gezaagd. Bloeit uitbundig van eind april tot begin mei met gevulde zuiverroze bloemen. Deze zijn 3,5 – 4 cm in doorsnede en staan in dichte trossen van 2 – 5 bijeen. ‘Kanzan’ vormt slechts zelden vruchten.

Verdraagt geen natte bodem.

bron | © info


Beschrijving van de soort Prunus serrulata:

De Japanse sierkers (Prunus serrulata), in Vlaanderen Japanse kerselaar genoemd, is een soort uit geslacht Prunus.

Deze sierkers komt van nature voor in het gebergte van West-China, in Korea, in Japan, op het eiland Izu Oshima, het eiland Honshu en in het noordwesten van het eiland Hokkaido. Er zijn zeer veel verschillende cultivars voor aanplant in tuinen, straten, parken en plantsoenen.

Er zijn cultivars die een 6-8 m hoge boom vormen, maar er zijn er ook die alleen een 2-5 m hoge struik vormen. De bladeren zijn ongeveer 5 à 10 cm lang en hebben een genaalde of getande bladrand en een toegespitse top. Het jonge blad is bruinrood. Later krijgt de bovenzijde een groene en de onderzijde een blauwgroene kleur.

De boom of struik bloeit in Nederland eind april/begin mei met meestal gevulde bloemen. Er zijn echter ook cultivars met enkele en halfgevulde bloemen. Er ontstaan meestal geen vruchten.

De Japanse sierkers vraagt een voedselrijke grond en veel vocht. De boom is gevoelig voor de gomziekte veroorzaakt door bacteriekanker (Pseodomonas mors-prunorum) en kan last hebben van een aantasting door de zwarte luis (Myzus cerasi).

bron | © infonaar Boomoverzicht


Boom 11 < Boom 12 > Boom 13