Brief aan donateurs (2020)

2019 leek een redelijk rustig jaar voor Park Merwestein: geen grote incidenten, zoals doodgebeten dieren, botulisme, omgewaaide bomen, Parkbedreigende besluiten etc.

Schijn bedriegt: Park Merwestein heeft doorlopend te lijden onder het gebrek aan adequaat toezicht. Het zijn de dagelijkse constateringen als u door het Park loopt: fietsers en zelfs scooters, loslopende honden, drugs- en drankoverlast door hangjongeren en daklozen. De Stichting Park Merwestein heeft het afgelopen jaar hierover continu aan de bel gehangen bij de verantwoordelijken bij de gemeente. De Stichting zal dat ook blijven doen, zolang er geen structurele veranderingen merkbaar zijn. Tijdens de goed bezochte schouwronde in mei is dit punt naast andere zaken ruimschoots aan bod gekomen.

Wat evenementen betreft, was het vorige jaar rustiger dan 2018. De Stichting heeft samen met het Museum 1940-1945 en bommenopdordrecht.nl de indrukwekkende herdenking georganiseerd op 24 oktober jl. waarbij herdacht werd dat toen precies 75 jaar geleden vele burgerslachtoffers vielen bij het bombardement door Britse bommenwerpers op Park Merwestein en omgeving,

Wij kunnen u melden dat er dit jaar meer evenementen en activiteiten gepland zijn in Park Merwestein, waarvan wij u de komende tijd op de hoogte zullen houden:

  • Dordrecht 800 jaar stad: een aantal evenementen in het Park.
  • 75 jaar bevrijding: een grootse viering op 5 mei a.s.
  • Schouwronde: zoals gebruikelijk ergens in de lente.
  • Zomersymfonie: van 10 tot en met 12 juli a.s.
  • 135 jaar Park Merwestein: een unieke happening in het Park.

U ziet: de Stichting Park Merwestein zit niet stil! De Stichting blijft zich onverminderd inzetten voor ons Park Merwestein. Als actieve, maar kleine Stichting zijn wij geheel afhankelijk van uw donatie.

Steun ons met een donatie van minimaal € 7,50. Een ruimere gift is van harte welkom. U kunt ons ook  langer blijvend steunen door vaste periodieke donaties voor minimaal 5 jaar te doen.

Hartelijk dank voor uw steun en aandacht!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein,