Hertenjong helaas overleden

Het hertenjong dat gisteren is geboren, is helaas overleden.

Ook vorig jaar werd er ook zo laat in het jaar een hertje geboren en ook toen heeft het maar even geleefd. De reden werd toen gezocht in het feit dat tijdens de bronsttijd de hindes worden opgejaagd door de bok, waardoor het dier te weinig voeding heeft gekregen. Vermoedelijk is dit nu ook weer het geval.

Had het diertje het wat langer volgehouden, dan was de kans alsnog klein dat het de winter zou hebben overleefd.