Renovatie of nieuwbouw?

Al eerder werd er een paal vervangen van het hertenverblijf; vorige week is gestart met nog eens vier palen van de hooimijt waar de rot in zit.

Alleen nu is er nog meer rot aangetroffen en moet er een afweging worden gemaakt of renovatie nog zinvol is, of dat er gekozen moet worden voor nieuwbouw.

We houden u op de hoogte…