Voederautomaat voorlopig niet in gebruik

In heel het land gelden momenteel maatregelen om de vogelgriep tegen te gaan.

Vaak moeten deze maatregelen voorkomen dat wilde vogels en dieren die gehouden worden op bijvoorbeeld een boerderij – of zoals hier in een park- met elkaar in aanraking komen.

Voor het park is besloten de voederautomaat voorlopig buiten werking te stellen. Hoe lang de maatregel geldt en of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn is nu nog niet bekend.