130 jaar naamsverwarring

De naam Merwestein verwijst naar een huis (stein = steen) op Merwegrond. Deze Merwe- of Merwedegrond is in het begin van de 17e eeuw door de gemeente aangekocht van de heren van de Merwe en was een welkome uitbreiding op de stad, die zich niet veel eerder nog beperkte tot aan de Spuihaven en later tot de Singel, om uiteindelijk na nog enkele grenswijzigingen het een zeer groot deel van het eiland te beslaan.

Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen

Het was de laatste eigenaar van de buitenplaats, Otto Boudewijn ’t Hooft van Benthuizen, die de grond en de door hem gebouwde villa ‘Merwestein’ noemde.

Toen de buitenplaats Merwestein in 1884 door de gemeente was aangekocht, was vrij snel duidelijk dat de naam in stand zou blijven. Het werd: Park Merwestein.

Door de tijd heen zijn er echter enkele hardnekkige variaties op de naam ontstaan.

Wie daar voor verantwoordelijk te houden is, zal wellicht nooit helemaal duidelijk worden, maar aangenomen kan worden dat onder andere ansichtkaartuitgevers hier een hand in hadden. Wellicht meenden ze dat een dergelijk mooi park een dure naam verdiende, waardoor variaties als Merwesteijn, Merwesteyn en zelfs een enkele keer Merwestijn al snel de ronde deden.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Eigenlijk is dit typisch, aangezien de naam prominent op het hekwerk aan de Vrieseweg stond. (zie boven)

En dan nog ging het mis… (rond 1905)

Een tweede veel voorkomende fout bij de naam, begon eigenlijk pas toen Dordrecht er parken bij kreeg. In 1937 opende het Wantijpark en in 1948 het Weizigtpark. Park Merwestein werd toen voor veel mensen: Het Merwesteinpark.

Aangezien de eerst beschreven spelfouten zich makkelijk laten combineren met de tweede fout, kreeg het park nog meer onofficiële namen, zoals Merwesteynpark.

Het bleef uiteraard niet bij ansichtkaarten of de volksmond, ook de pers en zelfs de gemeente hebben zich vaak genoeg verkeerd of inconsequent bediend van allerlei variaties op de naam.

Toen het park in 1985 honderd jaar bestond en er een narcis naar het park werd genoemd, leverde dat onderstaand resultaat op:

Foute naam 1985 oorkonde

Nou is een naam maar een naam, en amper relevant als je geniet van alles wat het park te bieden heeft. Het geeft echter wel problemen als je naar informatie zoekt of een officiële verwijzing maakt naar het park.

Mede door inspanningen van de Stichting Park Merwestein, is op 9 december 1997 -in een openbare kennisgeving van burgemeester en wethouders- de naam officieel vastgelegd. Het werd Park Merwestein, met een hoofdletter P en zonder het ervoor en Merwestein met ei .

…en nog steeds gaat het vaak genoeg mis.