Boring Warmtenet duwt grasveld omhoog

De boring voor het Warmtenet, die momenteel van Sumatraplein naar Oranjepark wordt uitgevoerd, komt op een diepte van zo’n 11 meter ook onder het puntje van het Park op de hoek Oranjelaan/Vrieseweg door.

Bij de boring is vandaag – door de druk die de boring veroorzaakte – een scheuring in de grond ontstaan, waarbij de boorvloeistof bentoniet omhoog kwam.

Boring Warmtenet HVC duwt parkgrond omhoog
Boring Warmtenet HVC duwt parkgrond omhoog

Hoewel dit onverwacht was, is de schade beperkt en is gelijk werk gemaakt om het gebied met een hekwerk af te schermen.

Halverwege juli, bij het plaatsen van de uiteindelijke buizen voor het Warmtenet, is de kans aanwezig dat de grond weer omhoog wordt geduwd. Om die reden wordt het herstel van het gras waarschijnlijk tot na die tijd uitgesteld.