Parkgrenzen in gevaar

Na enkele jaren van relatieve rust en goede samenwerking met de gemeente, is Stichting Park Merwestein opgeschrikt door een plan om een deel van ons Park door te verkopen aan een derde partij.

Het Werfje wordt afgestoten.

Het gebouw ‘het Werfje’ is het karakteristieke gemeentemonument uit de wederopbouwperiode (1947), vlakbij de ingang aan het Berckepad. Het gebouw wordt nu door Stadsbeheer gebruikt als schaftlokaal, opslagplek voor gereedschappen voor het Park en als stalling voor aan of af te voeren grondstoffen, zoals snoeisel, grind, etc. Daarnaast voorziet het pand in sanitaire voorzieningen voor het parkpersoneel.

  • achterkant Werfje
  • Voor- en zijkant Werfje
  • zijkant Werfje
  • tijdelijke opslag houtsnippers
  • voorkant Werfje
  • tijdelijke opslag snoeisel

 

Stadsbeheer wil echter een centralisatie van personeel, goederen en diensten naar de locatie Kerkeplaat. Andere locaties zullen in dit plan worden afgestoten. De besparing die Stadsbeheer beoogt met de afstoting van ‘het Werfje’ bedraagt een kleine negenduizend euro per jaar.

Parkgrond wordt verkocht?

Alle panden van de gemeente worden beheerd door het Gemeentelijk Vastgoedbedrijf. Met het aankomend vertrek van Stadsbeheer uit ‘het Werfje’, lijkt het Vastgoedbedrijf nu al te kijken naar een andere bestemming. Zo zijn er al diverse gesprekken geweest met de school Muhring.

Vastgoed lijkt zeer open te staan voor de optie ‘het Werfje’, dus een deel van het Park, aan de school te verkopen. Hierdoor zouden de parkgrenzen aangetast worden.

Wat vindt Stichting Park Merwestein?

Wij zijn tegen de plannen van de gemeente om ‘het Werfje’ te verkopen! Verkoop van het pand en de grond waarop het staat, betekent een verlies van grondgebied van het Park; een Park met monumentale status nota bene!

Van verkoop MAG geen sprake zijn!!!

Als er al een andere bestemming voor ‘het Werfje’ komt, zal die in overeenstemming met en ten bate van de publieke functie van het Park moeten zijn! De Stichting gaat over de invulling hiervan graag met de gemeente in gesprek. We willen waken voor een bestemming die een negatief effect op het Park en zijn functie heeft.

Daarnaast maakt de Stichting zich zorgen over de effecten van de bedrijfsvoering van Stadsbeheer op het Park door het afstoten van ‘het Werfje’ als onderhoudslocatie.

Zo zal een eventueel gemis van schaftlokaal, sanitaire voorzieningen en plaats voor opslag van gereedschap en grondstoffen betekenen, dat al deze zaken op locatie Kerkeplaat zullen komen te liggen of plaatsvinden. Een ritje Park > Kerkeplaat > Park kost minimaal 30 minuten. Tijd die niet ingezet kan worden voor het onderhoud van het Park.

Wil de gemeente het onderhoud dus op het zelfde niveau houden, dan zal dit kosten met zich meebrengen; iets wat in directe tegenspraak is met de aanleiding voor het afstoten. Wij vrezen, ondanks toezeggingen, merkbare gevolgen voor kwaliteit van het onderhoud.

Daar komt bij dat we ons niet kunnen verenigen met de verschraling van de arbeidsomstandigheden voor de mensen, die zich dagelijks inzetten om ons Park zo mooi te houden!

Wat doet Stichting Park Merwestein?

Sinds we van deze plannen gehoord hebben, hebben we enkele gesprekken gevoerd met Stadsbeheer. Stadsbeheer lijkt zijn beslissing al gemaakt te hebben om ‘het Werfje’ te gaan verlaten.

Maar natuurlijk stopt het hier niet voor de Stichting.

De eerste stap is natuurlijk u allen in te lichten over de situatie, nu we genoeg duidelijkheid hebben welke kant het lijkt op te bewegen. Bij deze.

Een volgende stap is bereiken van de pers en het informeren van de Gemeenteraad. Wij vragen ons af, of zij zich zullen herkennen in het pad wat hier wordt ingegaan!

Ook zullen wij, als het er op aan komt, bezwaar aantekenen bij vergunningaanvragen en aanpassingen van de bestemmingsplannen, die vereist zijn om de functie van ‘het Werfje’ aan te passen. We hopen uiteraard dat het niet zover hoeft te komen.

Via onze website, e-mail en indien nodig via de post, zullen we u op de hoogte houden van de stappen die we nemen en op welke wijze u hierbij kunt helpen.

Het 130 jaar oude Park dient beschermd te worden en zou moeten kunnen bogen op respectvolle behandeling van haar monumentale status.

Met uw hulp zullen we de Dordtse politiek herinneren aan het historisch, ecologisch, cultureel en sociaal belang van Park Merwestein.

Mocht u vragen hebben of wilt u met ons meedenken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

Wij hopen, zoals altijd, op uw steun te mogen rekenen!

embleem_stichting1_1

 

Deze brief is op 14 april verzonden aan onze donateurs