Update gang van zaken rond Het Werfje

Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Park Merwestein een gesprek gehad met de gemeente, vertegenwoordigd door de wethouders, de heer M.D. Burggraaf en de heer B.C.M. Stam, en twee medewerkers.

De gemeente heeft een adviesbureau, stichting Boei, in de arm genomen om partijen – zoals onze stichting en andere belanghebbenden – te horen over een passende en gewenste toekomstige bestemming van Het Werfje. Waarschijnlijk wordt er eveneens een enquête gehouden, waarvan wij de details nog niet weten. Volgende maand wordt er een afspraak gepland met ons en onder andere stichting Boei.

Volgens de heer Burggraaf worden alle gewenste opties in aanmerking genomen, al heeft men moeite met de door de ons en velen van u gewenste en meermalen aangegeven optie: de situatie zoveel mogelijk behouden, zoals die nu is: een uitvalsbasis voor de medewerkers van het groenonderhoud met wellicht een uitbreiding als uitvalsbasis voor de medewerkers van Handhaving en als ruimte voor gebruik door maatschappelijke organisaties en instellingen. De heer Burggraaf beroept zich op een destijds genomen raadsbesluit. Als men bedenkt dat de besparing voor het opgeven van het Werfje nog geen € 7000,00 per jaar betreft en in die berekening niet de meerkosten zijn meegenomen van het continue heen en weer rijden door personeel en de reistijd die dit met zich meeneemt, dan is dit mede een overweging waard om het besluit voor wat betreft het Werfje terug te draaien.

Met betrekking tot het door ons gedane verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur, kunnen we u melden dat deze procedure nog loopt.

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Voor vragen en / of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen: stichtingparkmerwestein@gmail.com