Acht dubbele bomen uit BomenWijzer gehaald

Van acht bomen in de BomenWijzer wordt de tegel verwijderd.

Het betreft:

tegel# soortnaam Nederlandse naam Plantjaar (geschat)
14 Fraxinus excelsior Es 1930
15 Acer pseudoplatanus Esdoorn 1930
21 Fraxinus excelsior Es 1960
51 Acer cappadocicum Kleinbladige esdoorn 1970
75 Betula pendula Ruwe berk 1995
102 Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’ Goudes 1960
114 Acer pseudoplatanus Esdoorn 1960
124 Quercus frainetto Hongaarse eik 2015

In de afgelopen tijd zijn er enkele bomen bijgekomen, die een plaatsje verdienen in de BomenWijzer. Eén optie was om simpelweg door te nummeren, maar gezien de hoeveelheid dubbele bomen is gekozen eerst hier naar te kijken.

De reden dat de BomenWijzer sinds de eerste inventarisatie in 2003 meerdere bomen van eenzelfde soort bevatte, had te maken met het toenmalige selectieproces, waarbij soort, maar ook kwaliteit en leeftijd een belangrijke rol speelden.

Bij deze eerste ontdubbeling – later zal er wellicht nog meer ontdubbeld worden – is vooral gekeken naar leeftijd, zichtbaarheid en belevingswaarde van een boom. Zo kent het park bijvoorbeeld vier stokoude platanen, die zo bijzonder zijn, dat we ze alle vier in de lijst houden. Wel waren er wat bomen, die niet direct aan een pad lagen, of in een gedeelte waarin andere bomen veel meer opvielen. De boomgegevens blijven uiteraard wel bewaard in de gemeentelijke database.

Een gedeelte van de acht vrijgekomen tegels zal direct worden herplaatst, waarna ze weer aan de BomenWijzer worden toegevoegd. De overige zullen tijdelijk worden opgeslagen, tot er weer bomen aan de BomenWijzer worden toegekend.

Bij herplaatsing zal niet meer worden gelet op de volgorde van de nummers, zoals in eerdere jaren ook al niet haalbaar is gebleken. Via het zoekveld of het overzichtskaartje van de BomenWijzer is elke boom makkelijk terug te vinden.