Borden bij Bos van Staring

Bij de twee bruggetjes die toegang geven tot het Bos van Staring zijn borden geplaatst.

Het Bos van Staring ligt enigszins afgelegen in het park en dit heeft de laatste jaren de nodige overlast aangetrokken. De overlast varieert van hangende jongeren, overnachtende daklozen en loslopende honden, tot zwerfafval en hondenpoep, maar wordt ook deels veroorzaakt door spelende kinderen, die de beplanting vernielen.

Om zowel de kwaliteit van dit deel van het park te beschermen en te verbeteren, als de overlast voor direct aanwonenden te verminderen, zijn nu de spelregels voor dit bijzondere gedeelte van het park op borden bij de ingangen geplaatst.

Handhaving heeft toegezegd vaker te gaan controleren op de overlast.