Herten wachten op gras en … een nieuwe bok

Nu de hertenweide is ingezaaid en volgende week wordt bemest, moeten de herten enkele weken op de stenen loop blijven. Ze wachten overigens niet alleen op jong gras, maar ook op een nieuwe bok.

De huidige bok is verhuisd naar Eden. Hij heeft maar even kunnen genieten van zijn verblijf in het park.

Afgelopen september moest plots de toenmalige bok worden ingeslapen. Na een snelle zoektocht is toen de huidige bok gevonden. Dat moest zo snel, om niet de bronsttijd en daarmee de te verwachten nieuwe jonge hertjes te missen.

De vacht van de bok was echter donkerder dan gewenst, dus was het al duidelijk dat het verblijf tijdelijk zou zijn.

Er speelde echter nog een probleem: De bok was licht agressief en viel enkele keren de verzorgers aan. Daarom is besloten niet langer te wachten. In Eden krijgt de huidige bok een plek waar zijn karakter minder relevant is. Overigens is zijn gedrag te wijten aan het feit dat hij met de fles is grootgebracht: hij is niet bang voor mensen.

De nieuwe bok wordt over twee tot drie weken verwacht en zijn komst valt waarschijnlijk redelijk samen met het moment dat het gras sterk genoeg is en de herten weer de wei op kunnen.