Deel van de grasvelden bezand en belucht

Voordat de grasvelden ingezaaid worden, zijn delen aan de westelijk van de hertenweide eerst belucht en bezand. De hertenweide zelf volgt later.

De bewerkte delen zijn eerder al vanwege slechte waterdoorlaatbaarheid van de ondergrond ‘geploft’ en er is een drainagebuis schoongespoten, maar de werkzaamheden nu zijn specifiek voor de toplaag.

Eerst wordt het veld bezand. Het beluchten gebeurt vervolgens met een tractor en een zogenaamde vertidrain. Deze aanhanger perforeert het grasveld tot zo’n 20cm diep. Het zand wordt daarna in de gaatjes geveegd. Ook de hertenweide zal een soortgelijke behandeling krijgen.

Als dit alles achter de rug is, zullen de grasvelden ingezaaid worden.