Oude drainagebuis opgegraven en gereinigd

Meerdere gaten in de grond, afzetlinten, enkele slangen en een tractor: er is weer wat gaande in het park…

De werkzaamheden, in opdracht van de gemeente uitgevoerd door K. Groenenboom b.v., betreffen een oude drainagebuis, bedoeld voor de afvoer van overtollig grondwater. Deze loopt ongeveer van de voet van de zichtheuvel naar de watergang langs de Groenedijk, ter hoogte van de grote fontein en is aangebracht in de jaren tachtig, toen dit deel van het park werd opgehoogd.

Nabij de watergang aan de Groenedijk ligt in een put een dompelpomp, die het door de buis aangeleverde water in de watergang pompt. De dompelpomp wordt in het reguliere onderhoud elk jaar nagekeken, maar de buis zelf is sinds de aanleg nooit meer gereinigd.

Nu worden de verschillende putten afgegraven en voorzien van een nieuwe afsluiting. Vervolgens wordt de buis vanuit de putten doorgespoten. Als de werkzaamheden zijn afgerond zullen de toegangen weer ondergronds liggen, maar wel minder diep onder het maaiveld, zodat toekomstig onderhoud minder ingrijpend is.

De wens is de buis als onderdeel van het regulier onderhoud voortaan elk jaar te reinigen.