Extra ondersteuning voor zomerlinde naast Levensboom

Bij één van de boominspecties is gebleken dat de zomerlinde naast de Levensboom extra ondersteuning nodig heeft.

Boom 63
Tilia platyphyllos
(Zomerlinde)

De boom heeft last van meerdere zogenaamde plakoksels, wat bij één van de hoofdtakken van de kroon tot inscheuring heeft geleid.

Om verlies van deze arm te voorkomen is een anker geplaatst en zijn de zijtakken aan deze arm deels weggesnoeid om het gewicht te verminderen.

Het anker en de staat van de arm zullen in de toekomst goed in de gaten worden gehouden.