Prullenbak voor jubileumbank Stichting

De gemeente hanteert voor prullenbakken sinds enkele jaren een zogenaamd uitsterfbeleid. Nieuwe prullenbakken worden in principe niet geplaatst en als een prullenbak ergens verdwijnt, wordt deze elders niet herplaatst.

Voor de jubileumbank, die de Stichting vorig jaar aan de gemeente aanbood, gold hetzelfde: geen prullenbak. Zoals was te verwachten leverde dit het nodige zwerfafval op.

Onthulling jubileumbank door voormalig wethouder Reynvaan en voormalig voorzitter van de Stichting, Peter Bos

Bij de laatste schouwronde is dit punt nogmaals aangehaald en is besloten voor een praktische oplossing.

Aan het pad langs de Tuin van Lips staan twee banken vlak naast elkaar, met elk een eigen prullenbak. Eén van deze prullenbakken is nu verplaatst naar de jubileumbank. Uiteraard wordt gemonitord of dit op de oorspronkelijke plek tot nieuwe of extra problemen zal leiden.