Tagarchief: #142

Gummiboom geplant voor BomenWijzer

Hardcore parkliefhebbers, donateurs van de Stichting Park Merwestein en toegewijde vertegenwoordigers van de gemeente namen de onophoudelijke regenbuien voor lief en waren aanwezig bij de feestelijke plant van de gummiboom (Eucommia ulmoides), door de Stichting geschonken ter gelegenheid van de lancering van de prachtige BomenWijzer op deze website eerder dit jaar.

Boom 142
Eucommia ulmoides
(Gummiboom)


De BomenWijzer is een voortzetting van de inmiddels 15 jaar geleden door de Stichting samengestelde bomenlijst/bomenroute, die in zijn nieuwe vorm voor elk van de nu 161 bomen een eigen pagina met informatie en foto’s biedt. Feike Waalboer heeft de nieuwe module gemaakt en daarmee een meesterwerk geleverd. De Stichting hoopt dat bezoekers van het park, scholen en andere geïnteresseerden er veel gebruik van zullen maken.

Twee stagiaires van het Wellant College begeleid door medewerkers van Stadsbeheer hebben de boom vakkundig in de grond gezet samen met het herinneringsschildje met daarop de QR code voor de bomenwijzer.

De voorzitter van de Stichting Park Merwestein, Constantijn Papaïoannou hield vooraf een kort, maar krachtige toespraak waarin de grote rol van groen in de stad werd benadrukt. Hieraan blijft de Stichting graag een steen bijdragen.

7 bomen gekapt i.v.m. ziekten

De afgelopen twee weken geleden zijn er zeven bomen gekapt in verband met ziekten. Drie bomen waren onderdeel van de bomenroute.

Het grootste verlies was wellicht wel de monumentale Amerikaanse es (#2), die vorig jaar rond deze tijd al een flinke tak kwijtraakte, vermoedelijk door witrot.

Fraxinus americana

Het vermoeden van witrot bleek te kloppen en de aantasting leverde een te groot gevaar op om de boom te laten staan. De boom heeft er zo’n 166 jaar gestaan en is nog geplant in de tijd dat Merwestein nog een buitenplaats was. Tijdens de kap bleek er een granaatscherf in de boom te zitten, achtergebleven uit de Tweede Wereldoorlog.

Gekapte Amerikaanse es

Enkele dagen later was een andere prominente boom aan de beurt. De paardenkastanje aan de Singelzijde (#122) bleek één van vier kastanjes die getroffen waren door de zogenaamde bloedingsziekte. Om de boom te kappen moest een kraan vanaf de Singel de boom ondersteunen. Overigens was ook deze boom al eerder een flinke tak kwijtgeraakt. De boom was minstens 80 jaar oud.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Aan de andere zijde van de hertenweide, tussen het monument van Wichers en de vaste-plantentuin is het Anna Paulownaboompje (#142) gekapt. Deze boom was zwaar aangetast door schimmels, verwelkingsziekte en meeldauw. De boom was vermoedelijk in de jaren ’80 geplant.

Anna Paulownaboompje

In de buurt van het Werfje is nog een berk verwijderd.

De overige drie bomen waren ook paardenkastanjes en tevens getroffen door de bloedingsziekte. Ze stonden in het bos van Staring, in de hertenweide nabij de heidetuin en één in de buurt van de Amerikaanse es.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Welke bomen er teruggeplaatst gaan worden en wanneer is nog niet helemaal duidelijk. Zodra dit bekend is zullen we uiteraard hierover berichten.