Tagarchief: bagger

Baggerwerk bijna afgerond, 1500 kuub verwijderd.

Na nog wat afrondwerkzaamheden bij het Berckepad is het baggeren nu verplaatst naar de laatste watergang, die van het Werfje naar de ingang aan de Vrieseweg loopt.

Als alles is afgerond, is minstens 1500 kubieke meter bagger verwijderd. Ter vergelijking: daar kun je een Olympisch zwembad voor meer dan een meter diep mee vullen. Het park kan nu 1,5 miljoen liter extra hemelwater herbergen. Het was dan ook twintig jaar geleden dat de sloten waren uitgebaggerd.

Het park ligt er na al die werkzaamheden wel wat gehavend bij. Paden tonen de sporen van de zware machines en voertuigen die er overheen zijn gereden en her en der zijn er ook wat plantvakken gekortwiekt of simpelweg platgereden.

Het ligt in de verwachting dat het herstel hiervan voortvarend wordt opgepakt

Tijdens de werkzaamheden zijn er de nodige foto’s gemaakt. Deze zijn terug te kijken op Facebook.

Watergang langs Groenedijk wordt uitgebaggerd

Afgelopen vrijdag is een start gemaakt aan het uitbaggeren van de sloot en vijver langs de Groenedijk.

Dit gebeurt met een speciale baggerboot, die al baggerend zich aan een kabel voorttrekt. De bagger wordt vervolgens met een graafmachine aan de kant gehaald en vanaf daar afgevoerd.

De laatste keer dat dit stuk werd uitgebaggerd was eind jaren negentig.

Uiteindelijk is het de bedoeling alle watergangen in het park te baggeren. De werkzaamheden zullen vermoedelijk zo’n twee weken duren.

De werkzaamheden zijn een gezamenlijke inspanning van gemeente en waterschap die beide verantwoordelijk zijn voor bepaalde sloten in en rond het park.