Watergang langs Groenedijk wordt uitgebaggerd

Afgelopen vrijdag is een start gemaakt aan het uitbaggeren van de sloot en vijver langs de Groenedijk.

Dit gebeurt met een speciale baggerboot, die al baggerend zich aan een kabel voorttrekt. De bagger wordt vervolgens met een graafmachine aan de kant gehaald en vanaf daar afgevoerd.

De laatste keer dat dit stuk werd uitgebaggerd was eind jaren negentig.

Uiteindelijk is het de bedoeling alle watergangen in het park te baggeren. De werkzaamheden zullen vermoedelijk zo’n twee weken duren.

De werkzaamheden zijn een gezamenlijke inspanning van gemeente en waterschap die beide verantwoordelijk zijn voor bepaalde sloten in en rond het park.