Tagarchief: sloot

Baggerwerk bijna afgerond, 1500 kuub verwijderd.

Na nog wat afrondwerkzaamheden bij het Berckepad is het baggeren nu verplaatst naar de laatste watergang, die van het Werfje naar de ingang aan de Vrieseweg loopt.

Als alles is afgerond, is minstens 1500 kubieke meter bagger verwijderd. Ter vergelijking: daar kun je een Olympisch zwembad voor meer dan een meter diep mee vullen. Het park kan nu 1,5 miljoen liter extra hemelwater herbergen. Het was dan ook twintig jaar geleden dat de sloten waren uitgebaggerd.

Het park ligt er na al die werkzaamheden wel wat gehavend bij. Paden tonen de sporen van de zware machines en voertuigen die er overheen zijn gereden en her en der zijn er ook wat plantvakken gekortwiekt of simpelweg platgereden.

Het ligt in de verwachting dat het herstel hiervan voortvarend wordt opgepakt

Tijdens de werkzaamheden zijn er de nodige foto’s gemaakt. Deze zijn terug te kijken op Facebook.

Baggeren hervat, Bos van Staring tijdelijk niet toegankelijk

Vandaag is begonnen met de werkzaamheden omtrent het uitbaggeren van de volgende watergang, langs het Bos van Staring.

De werkzaamheden zullen ongeveer hetzelfde zijn als kort geleden bij de Groenedijk. Een bootje zal, eventueel voortgetrokken aan een kabel, alle bagger richting de Groenedijk duwen. Daar zal een graafmachine de bagger verwijderen, waarna het wordt afgevoerd.

De twee bruggen naar het bos zijn te laag voor het bootje en moesten verhoogd worden. Hierdoor is het Bos van Staring tijdelijk niet toegankelijk.

Deze slideshow vereist JavaScript.

De werkzaamheden aan deze watergang duren enkele dagen. Daarna zijn de andere sloten en vijvers in het park aan de beurt.

Watergang langs Groenedijk wordt uitgebaggerd

Afgelopen vrijdag is een start gemaakt aan het uitbaggeren van de sloot en vijver langs de Groenedijk.

Dit gebeurt met een speciale baggerboot, die al baggerend zich aan een kabel voorttrekt. De bagger wordt vervolgens met een graafmachine aan de kant gehaald en vanaf daar afgevoerd.

De laatste keer dat dit stuk werd uitgebaggerd was eind jaren negentig.

Uiteindelijk is het de bedoeling alle watergangen in het park te baggeren. De werkzaamheden zullen vermoedelijk zo’n twee weken duren.

De werkzaamheden zijn een gezamenlijke inspanning van gemeente en waterschap die beide verantwoordelijk zijn voor bepaalde sloten in en rond het park.

Sloot Tuin van Lips wordt uitgebaggerd

Vandaag is begonnen met het uitbaggeren van de sloot die tussen het park en enkele percelen aan het Berckepad en Singel loopt. De sloot loopt ook langs en door de Tuin van Lips.

Vanwege de vele begroeiing is gekozen te werken met een bootje, welke vermoedelijk grotendeels wordt voortgetrokken door een tractor.

De werkzaamheden duren in ieder geval tot morgen.

UPDATE 07-12-2017

De sloot is slecht gedeeltelijk uitgebaggerd. De sloot om het eilandje wordt op een later moment aangepakt.