Uitnodiging herdenkingsbijeenkomst Bombardement 1944

Namens het comité Herdenking Burgerslachtoffers Bombardement 24 oktober 1944, nodigen wij u hierbij uit, om op 24 oktober 2019 om 11.50 uur in Park Merwestein aanwezig te zijn om te herdenken dat 75 jaar geleden het bombardement door Britse geallieerde vliegtuigen plaatsvond op Park Merwestein en omgeving, waarbij burgerslachtoffers omkwamen.

De herdenking vindt plaats bij ‘de Levensboom‘.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Welkomstwoord en inleiding door de heer N. Einholz, secretaris van het bestuur van de Stichting Park Merwestein
  • Tijdstip aanvang bombardement om 12.01 uur: geluid bommenwerpers
  • 2 minuten stilte
  • het Wilhelmus, door blazers van Jubal
  • Kranslegging door o.a. de heer R. van der Linden, wethouder
  • Voorlezen van de namen van de omgekomen burgerslachtoffers
  • Toespraak door de heer R. van der Linden, wethouder
  • Toespraak door de heer Th.J. Berendsen, bestuursvoorzitter Museum 1940-1945
  • Dankwoord.