Donateursbrief januari 2021

2020 had zo’n gedenkwaardig jaar moeten worden met legio herdenkingen en vieringen, ook voor Dordrecht en Park Merwestein: 75 jaar bevrijding, 800 jaar Dordrecht en last but not least 135 jaar Park Merwestein!

Het afgelopen jaar zal zeker niet vergeten worden, maar niet vanwege de herdenkingen en vieringen. Park Merwestein is een toevluchtsoord voor ons geworden als we een frisse neus willen halen temidden van het fraaie stadsgroen en de dieren om zo de lockdown, het thuiswerken, het leren op afstand etc. even te vergeten.

2020 was ook het jaar waarin de toekomst van het gebouw Het Werfje weer op de agenda werd gezet. Er was terecht veel commotie, want juist in een jaar waarin Park Merwestein zo’n cruciale rol speelde, ging de gemeente tornen aan de oppervlakte en de grenzen van het park door een deel daarvan te willen verkopen. Gelukkig heeft de gemeente toegezegd de grenzen en de oppervlakte te respecteren. Verkoop lijkt van de baan. Wel blijven we ons zorgen maken over de toekomstige bestemming van Het Werfje. De Stichting Park Merwestein heeft hiertoe -naast andere geïnteresseerde partijen- bij de gemeente een plan ingediend.

Per 1 februari a.s. treedt Nico Einholz terug als secretaris van de stichting. Wij danken Nico voor zijn tomeloze inzet voor de stichting.
Wij hebben besloten het bestuur uit te breiden naar 5 bestuursleden. Corrie van den Brink en Willem Johannesma hebben zich al aangemeld. Wij zijn nog op zoek naar een vijfde, enthousiast bestuurslid. Mocht u interesse hebben of meer informatie willen, laat het ons dan weten.

2021 wordt, behalve het jaar van het vernieuwde bestuur, eveneens het jaar van de vieringen: 800 + 1 jaar Dordrecht en 135 + 1 jaar Park Merwestein worden zeker gevierd in het voorjaar. Hopelijk kunnen we dan ook Het Werfje feestelijk in hergebruik nemen en zo behouden voor het park en ons Dordtenaren.

De Stichting blijft zich onverminderd inzetten voor ons Park Merwestein, wat ook of -beter gezegd- juist in de huidige tijden een noodzaak blijkt. Als actieve, maar kleine stichting zijn wij geheel afhankelijk van uw donatie.

Steun ons met een donatie van minimaal € 7,50. Een ruimere gift is van harte welkom. U kunt ons ook langer blijvend steunen door vaste periodieke donaties voor minimaal 5 jaar te doen.

Hartelijk dank voor uw steun en aandacht!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein


Stichting Park Merwestein
Hallincqlaan 9
3311 SC  Dordrecht
stichtingparkmerwestein@gmail.com