Tagarchief: college

Open brief inzake behoud functie ‘Het Werfje’

Onderstaande open brief is 23 juni 2016 verzonden aan alle raadsleden en het college.
Eerder, op 14 april, stuurde de Stichting al een brief aan alle donateurs met betrekking tot 'Het Werfje'


Geacht college, geachte raadsleden,

Het zal u de laatste tijd niet ontgaan zijn, dat de Stichting Park Merwestein en velen met haar fel gekant zijn tegen het voornemen van Stadsbeheer om onderhoudslocatie Berckepad, gelegen in Park Merwestein, genaamd ‘Het Werfje’, af te stoten.

Park Merwestein vervult een rol van onschatbare waarde in de stad als groene long en uiteraard als plek waar jong en oud kunnen ontsnappen aan het drukke stadsleven. Het afstoten van onderhoudslocatie Berckepad zal grote gevolgen hebben voor het onderhoud van Park Merwestein, dat momenteel de hoogste onderhoudsstatus A heeft. Daarnaast staan de toekomst van de grenzen van Park Merwestein en de parkgerichte functie van het gebouw ‘het Werfje’ op het spel.

Stadsbeheer wil bezuinigen door alle onderhoudslocaties te centraliseren naar locatie Kerkeplaat. De beoogde besparing die het afstoten van ‘Het Werfje’ Stadsbeheer oplevert, is echter slechts € 9.000,00 per jaar voor de huur die Stadsbeheer intern betaalt aan Vastgoed. De Stichting vermoedt dat dit bedrag in meervoud verloren gaat aan tijd (dus geld) van transport van werknemers, uitrusting en materiaal. Ook het gemis van de huidige sanitaire voorzieningen in ‘Het Werfje’ zal hier aan bijdragen. Dit brengt per saldo een verlies van effectieve werkuren met zich mee, wat uiteindelijk ten koste gaat van onderhoud van het Park. Hierbij hebben we het nog niet eens over de kosten die gemaakt moeten worden om locatie Kerkeplaat uit te breiden en te verbouwen.

Boven op dit alles lijkt het plan met zich mee te nemen, dat het Park een andere functie voor het gebouw ‘Het Werfje’ maar te dulden heeft, zonder dat de gemeente daar proactief de Stichting Park Merwestein en andere belanghebbenden in mee neemt, ook niet na alle eerdere commotie. Er is zelfs sprake van verkoop van het Werfje en omliggend terrein, dus een deel van het Park! Ongehoord, deze aantasting van het Park, gezien zijn historie, zijn monumentale status, zijn officiële bestemming en zijn functie die het Park heeft in onze stad! Talloze reacties van sympathiserende organisaties en particulieren op onze uitingen in de media, hebben ons gesterkt in de gedachte dat velen ons standpunt delen.

Op 26 april jl. heeft de voorzitter van het bestuur van de Stichting Park Merwestein, de heer Peter Bos, gesproken voor de vergadering van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving. Naar aanleiding hiervan zijn er door de commissie vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder mevrouw R.E.C. Reynvaan. De Stichting Park Merwestein is niet tevreden met de antwoorden die zij namens het College gaf. Op 5 juni jl. heeft de Stichting Park Merwestein hierop een reactie met vragen gestuurd richting wethouder mevrouw R.E.C. Reynvaan. Tot op heden heeft de Stichting geen enkele reactie van haar kant terugontvangen, zelfs geen ontvangstbevestiging. Dit zwijgen verontrust de Stichting in hoge mate.

De Stichting Park Merwestein doet een beroep op alle partijen binnen de gemeenteraad om de maatregelen met betrekking tot Park Merwestein en de locatie Berckepad aldaar te heroverwegen en terug te draaien. Velen van u zijn immers op de een of andere manier direct betrokken bij het wel en wee van Park Merwestein. Zoals onlangs bekend is geworden heeft de gemeente Dordrecht een groot overschot op de jaarrekening van 2015 van € 8,5 miljoen. Daarmee kan de gemeente zich zonder twijfel veroorloven om de huidige onderhoudslocatie Berckepad aan te houden en Park Merwestein in zijn huidige prachtige staat te behouden. Extra kosten zijn hiermee ons inziens niet gemoeid, eerder besparingen!

De Stichting Park Merwestein wenst het college en de gemeenteraadsleden veel wijsheid en kunde toe bij het nemen van een besluit tegen de bezuinigingsplannen zodat het unieke Park Merwestein voor nu en in de toekomst optimaal onderhouden en behouden kan blijven voor de inwoners van Dordrecht en andere belangstellenden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein

 

embleem_stichting1_1

 

 

  • achterkant Werfje
  • zijkant Werfje
  • voorkant Werfje
  • Voor- en zijkant Werfje
  • tijdelijke opslag houtsnippers
  • tijdelijke opslag snoeisel